Ajankohtaista

Uusi laki torjuu vieraslajeja, jotka ovat vakava uhka luonnolle

Haitalliset vieraslajit ovat vakava uhka monimuotoiselle luonnolle. Nyt niitä halutaan torjua uuden vieraslajilain voimin, joka on parhaillaan lausunnoilla. Lain tavoitteena on yhdessä Euroopan laajuisten toimenpiteiden avulla estää kaikkein haitallisimpien vieraslajien tuominen Suomeen, niiden kasvattaminen sekä erityisesti luontoon leviäminen.

Uusi rapustrategia turvaa joki- ja täpläravun rinnakkaiselon vesistöissämme ja ehkäisee rapuruton leviämistä

 

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt uudistetun Kansallisen rapustrategian vuoteen 2022. Rapustrategialla ohjataan muun muassa kansallisessa vieraslajistrategissa haitalliseksi määritellyn täpläravun kantojen käyttöä ja hoitoa ja rajoitetaan sen leviämistä jokiravulle varatulle alueelle. Strategian visio on, että Suomessa on elinvoimaiset rapukannat, vahva ja vastuullinen ravustuskulttuuri sekä monipuolinen kaupallinen raputalous.

Meriympäristön vieraslajien seurantaa tehostettava satamissa

Kansainvälisessä yhteistyössä valmistui tieteellinen artikkeli meriympäristön vieraslajien seurannasta. Artikkelissa pohditaan,Kuvaaja: Maiju Lehtiniemi miten meriympäristössä elävät ja leviävät vieraslajit havaittaisiin nopeimmin ja millainen seurantaohjelma tulisi laatia, jotta kansainväliset lakivaatimukset täytettäisiin. Tärkeintä olisi perustaa jatkuva seuranta satamiin, joihin vieraslajit ensin saapuvat. Sen lisäksi biologista pitkäaikaisseurantaa tulisi laajentaa kattamaan ajallisesti ja paikallisesti sekä rannikon että avomeren elinympäristöt, jotta vieraslajien vaikutuksista saataisiin tietoa.

Vieraslajit hopearuutana ja mustatäplätokko luokiteltiin haitallisiksi

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta on muuttanut hopearuutanan ja mustatäplätokon vieraslajiluokituksen haitalliseksi. Ne uhkaavat alkuperäislajeja ja runsastuttuaan voivat aiheuttaa ekosysteemitason muutoksia vesiympäristöissä.

Ensimmäiset yksilöt lajeista havaittiin Suomessa vuonna 2005, ja vielä kansallista vieraslajistrategiaa luotaessa vuonna 2010 havaintoja oli vain muutamista paikoista. Siksi hopearuutana ja mustatäplätokko sijoitettiin ensin luokkaan tarkkailtavat tai paikallisesti haitalliset. Sittemmin lajit ovat levittäytyneet laajemmalle, ja niiden tiheydet ovat paikoin niin suuria, että alkuperäislajit ovat joutuneet ahtaalle. Myös muualla maailmassa ne ovat paikoin runsastuneet valtalajeiksi, mikä on johtanut muutoksiin vesiympäristössä ja alkuperäislajien runsaudessa.

Haitalliset vieraskasvit halutaan pois taimitarhoilta ja luonnosta

Haitallisia vieraslajeja ei pitäisi löytyä taimitarhojen valikoimista, ja puutarhajäte on tärkeää käsitellä oikein. Näin estetään haitallisten vieraskasvien leviämistä luontoon, jossa ne voivat syrjäyttää luontaisia lajeja tai muuttaa elinympäristöä muille lajeille sopimattomaksi. Vieraslajiasioiden neuvottelukunta laati ohjeistukset sekä taimimyymälöille että pihanhoitajille.

Evira ja MTT selvittivät kasvintuhoojien leviämisen riskejä

Tuhoojien leviämisriskiä eri kasvilajeissa ja -tuotteissa voidaan nyt arvioida Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kokoamien tietojen avulla. Yli kahdensadan kasvilajin ja -tuotteen tuontimäärien avulla ennakoidaan tuhoojien leviämisväyliä. Riskien tutkiminen on tärkeää, koska suomalaisen kasvintuotannon arvoksi laskettiin selvityksessä noin 3,5 miljardia euroa vuodessa. Tutkimushanke oli osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen (HAVINA) -hanketta.

EU torjuu haitallisia vieraslajeja - EU:n asetus haitallisista vieraslajeista hyväksytty

EU hyväksyi 29.9. asetuksen haitallisista vieraslajeista. Tavoitteena on vähentää vieraslajien aiheuttamia vahinkoja luonnolle, yhteiskunnalle ja taloudelle sekä estää uusien haitallisten vieraslajien pääsy EU:n alueelle. Asetuksen toimenpiteet kohdistetaan kaikkein haitallisimpiin vieraslajeihin.

Vuoksen vesistöalueella havaittu kesällä erikoisia sammaleläimiä

Vuoksen vesistöalueen pääaltaiden rannoilla on havaittu tänä kesänä erikoinen tulokaslaji. Kyseessä on sammaleläin Pectinatella magnifica, joka elää jopa tuhansien yksilöiden hyytelömäisissä yhdyskunnissa. Lajin ei tiedetä olevan haitaksi ihmisen terveydelle, mutta yhdyskunnat voivat kiinnittyä laiturirakenteisiin tai haitata painolastina nuotassa. Muualla maailmassa on havaittu lajin tukkivan vedenottoputkia. Lajin leviämistä Suomessa kannattaa pitää silmällä.

Lisää tietoa lajikortissa.

 

Suomelle uusi kalalaji valkoevätörö löytyi Saimaan kanavalta

Saimaan kanavalta on saatu vieraskalalaji valkoevätörö (Romanogobio albipinnatus), jota ei ole ennen tavattu Suomessa. Mustaanmereen ja Kaspianmereen laskevista joista kotoisin oleva valkoevätörö on pohjalla elävä särkikala, joka pienen kokonsa takia harvoin jää normaaleihin kalanpyydyksiin. Kalataloudellista merkitystä valkoevätöröllä tuskin tulee olemaan, ja sen mahdollisista vaikutuksista ravintoverkkoon tiedetään vasta myöhemmin.

valkoevätörö

 

 

 

 

 

Näytteeksi saatu 9 cm mittainen valkoevätörö oli tarttunut Joni Matteron koukkuun Saimaan kanavalla pidetyissä onkikilpailuissa.

Haitalliset vieraslajit maailmanlaajuinen ongelma - Jälleen keskustelua kansainvälisellä areenalla

Haitallisten vieraslajien aiheuttamat maailmanlaajuiset ongelmat nostettiin jälleen kerran pöydälle Haitallisten vieraslajien torjunnasta neuvotellaan Montrealissa.kansainvälisissä keskusteluissa. Tällä kertaa uutta tietoa saatiin vieraslajien leviämisväylistä. Keskusteluja muun muassa Internet -kaupasta yhä laajenevana vieraslajien leviämisväylänä jatketaan lokakuussa Etelä-Koreassa.

Sivut