Vieraslajitutkijoiden mielipide vieraslajeista julkaistu Nature-lehdessä

Vieraslajitutkijoiden mielipidekirjoitus vieraslajeista on juuri julkaistu arvostetussa Nature-tiedelehdessä. SYKEn merikeskuksen erikoistutkijan Maiju Lehtiniemen johdolla laaditussa kirjoituksessa tutkijat toivovat muutoksia EU-asetuksen vieraslajien listaan   Vieraslajien aiheuttamia haittoja halutaan pienentää ja vieraslajien torjuntaa parantaa EU-asetuksella ja uudella kansallisella lailla. Tarkoituksena on estää haitallisimpien, luonnon monimuotoisuutta uhkaavien vieraslajien maahantuonti, kuljettaminen tai päästäminen ympäristöön sekä niiden kasvattaminen.

EU on listannut tällä hetkellä 37 vieraslajia, joiden haittoja pyritään minimoimaan. Listalle päätyneistä lajeista kuitenkin 35 esiintyy jo Euroopassa ja 14 lajia on laajalle levinneitä. Lajien poistaminen on kuitenkin usein lähes mahdotonta ja ainakin hyvin kallista, kun ne ovat levinneet laajalle. Siksi olisi paljon kustannustehokkaampaa, jos EU:n asetus keskittyisi vieraslajeihin, jotka on todettu mahdollisesti haitallisiksi ja jotka eivät vielä ole laajalle levinneitä Euroopassa.

Lisätietoja

Erikoistutkija Maiju Lehtiniemi, SYKEn merikeskus, puh. 0295 251 356, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Kirjoitus Nature-lehdessä: Alien species: EU list should add potential invasivesdoi:10.1038/533321c


Tekstin lähde: Syke uutinen 23.5.2016