Etsintäkuulutus: Oletko nähnyt villasaksirapua?

Kuva: Tarmo Maki, CC-BY-NC-4.0

Suomen ympäristökeskuksen Tiedote 31.8.2016 klo 14.40

 

Wanted: Villasaksirapu

Tuntomerkit: Suuri, ruskea, karvainen Rikos: Jokipenkereiden sortumat, kalavarkaudet Palkkio:Vieraslajitiedon lisääminen

Vieraslajeista pyydetään kansalaishavaintoja Euroopan Unionin vieraslajitiedon kartoittamiseksi. Tutkijat kaipaavat tietoa etenkin villasaksiravuista, joita Suomessa tavataan merialueilla ja satunnaisesti myös makeissa vesissä aikuisyksilöinä. Kansalaiset voivat ilmoittaa havaintonsa villasaksiravuista verkossa vieraslajiportaalissa.

Näin tunnistat villasaksiravun

Villasaksirapu voi olla jalkoineen yli 15 cm kokoinen ja sen tunnistaa helposti saksien päällä kasvavasta karvasta. Laji ei pysty Suomessa lisääntymään alhaisen suolapitoisuuden vuoksi, minkä takia vain aikuisia, suuria yksilöitä havaitaan meillä. Havainnot voi helposti ilmoittaa vieraslajiportaalin vieraslajit.fi  ilmoituslomakkeella

Keski-Euroopassa villasaksiravut kalavarkaina ja joenpenkereiden sortajina

Laji esiintyy Suomessa harvalukuisena, satunnaisena vaeltajana, jonka ei ole todettu aiheuttavan Itämeressä tai Suomen järvialueilla haittaa. Alueilla missä laji on runsas, kuten Saksassa, se aiheuttaa mittaviakin haittoja. Rapu kaivautuu joen penkereisiin ja patovalleihin aiheuttaen sortumia. Lisäksi se syö kalankasvatusaltaista ja verkoista kalaa.

Villasaksiravun levinneisyys kartoitetaan elokuussa voimaan tulleen haitallisten lajien listauksen vuoksi. Levinneisyyskartoitusta tehdään osana Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE)  ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) yhteishanketta ”EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet EU-HAVI”. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja

Erikoistutkija Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 356, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoa hankkeesta:  EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet (EU-HAVI)