Ajankohtaista

Maailman pohjoisin mustatäplätokon esiintymä Raahessa varmistettu


Foto: Lauri Urho, All Rights Reserved

Mustatäplätokkoa on tiedetty olevan meressä Raahen edustalla, mutta vasta nyt siitä on tehty virallinen rekisteröinti. Kalat mitä ilmeisemmin myös lisääntyvät paikassa. Jos kaloja on paljon, ne syrjäyttävät kotimaisia pohjakalalajeja. Metsähallituksen meribiologitiimi teki Raahen Lapaluodossa runsaasti havaintoja mustatäplätokosta.

CABI julisti sodan haitallisia vieraslajeja vastaan

Kansainvalinen Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) on julistanut sodan haitallisia vieraslajeja vastaan.  CABI käynnistää uuden maailmanlaajuisen ohjelman, jolla pyritään auttamaan vaarassa olevia maatalousyhteisöjä taistelussa haitallisia vieraslajeja vastaan erityisesti Afrikassa ja Aasiassa seuravien vuosien aikana. Järjestö kokoontui heinäkuussa 19. kerran kolmen vuoden välein pidettävään jäsenvaltioiden katsauskonferenssiin (Review Conference) Britanniassa.

Nämä vieraslajit pitää torjua

Euroopan unionin luettelo haitallisista vieraslajeista tulee voimaan 3.8.2016. Luettelossa mainittujen eläinten ja kasvien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Tavoitteena on estää haitallisten lajien leviäminen EU-alueella. Lisäksi Suomella on oma vieraslajilaki sekä kansallinen vieraslajiluettelo.

Hollanninjalavatauti uhkaa myös Suomen jalavapuita

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvion mukaan sienen aiheuttama hollanninjalavatauti voisi levitä myös Suomeen. Tautia esiintyy jo kaikissa muissa EU-maissa, joissa se on aiheuttanut pahoja tuhoja. Tautia esiintyi Suomessa 1960-luvulla muutamassa puussa, mutta se onnistuttiin hävittämään.

Evira, Helsingin kaupunki ja Luonnonvarakeskus Luke arvioivat, kuinka todennäköisesti ja millä keinoin tauti voisi levitä Suomeen ja kuinka suuria vahinkoja se voisi täällä aiheuttaa. Sientä levittävät eräät kaarnakuoriaiset, joita esiintyy Suomen lähialueilla Viron pohjoisrannikolla, Tukholman seudulla sekä Viipurissa.

Espanjansiruetanoiden torjunta tuottanut tulosta Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa

Espanjansiruetana
Kuva: Ilmari Valovirta

"Espanjansiruetanan kannat ovat viime vuosien aikana vahvistuneet esimerkiksi Turun alueella. Vuosi sitten espanjansiruetanoita löytyi runsaasti myös Ruissalosta Turun yliopiston kasvitieteellisestä puutarhasta. Nopeasti aloitetut torjuntatoimet näyttävät tuottaneen tulosta. Tänä kesänä puutarhan alueelta on löytynyt selvästi vähemmän espanjansiruetanoita." ...

Lue koko juttu verkossa: Aamuset, Tiede&Tutkimus 29.06.2016

Maa- ja kotitalousnaiset torjuvat vieraslajeja Impin päivänä 11.6.

Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät vieraslajitalkoot Impin päivänä 11.6.2016. Haastamme kaikki osallistumaan talkoisiin!  Vieraslajit ovat kasveja, jotka eivät kuulu luontoomme. Ne kasvavat nopeasti ja peittävät alleen alkuperäiset lajimme. Omat niitty- ja ketokasvimme ovat monin paikoin hävinneet taistelun vieraslajeja vastaan.  Kasveista pidetään vahingollisimpana jättipalsamia, jättiputkea ja lupiinia. Impin päivä 11.6 sopii ajallisesti erinomaisesti jättipalsamin ja lupiinin poistotalkoisiin!

Talkoot pystyyn

Valitkaa kohde, jossa lupiini, jättipalsami tai jättiputki on valloittanut tai on valloittamassa kasvutilaa niittykasveiltamme. Miettikää keinot kasvuston hävittämiseksi ja järjestäkää talkoot.  Haastakaa muut kylillä toimivat yhdistykset mukaan torjuntaan. Kutsukaa talkoisiin media, niin saamme sanomaa vietyä laajalti eteenpäin.

Sivut