Tervetuloa vieraslajiportaaliin!

Tämän kansallisen vieraslajiportaalin avulla voit tunnistaa ja ilmoittaa vieraslajeja. Sivuilta löydät tietoa ja kuvia vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita. Kaikista vieraslajeista ei vielä ole kuvauksia tai kuvia, mutta ne lisätään mahdollisimman pian.

Ajankohtaista

MMM vahvisti hallintasuunnitelman kansallisesti haitallisille vieraslajeille

Kurtturuusun kiulukoita lokakuussa. Kuva: Sannakajsa Velmala
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on vahvistanut hallintasuunnitelman kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluville haitallisille vieraslajeille. EU:n vieraslajiluetteloon kuuluville haitallisille lajeille on jo aiemmin vahvistettu omat hallintasuunnitelmat. Suunnitelmat muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa kerrotaan siitä, missä, miten ja millä aikataululla eri vieraslajeja kannattaa torjua sekä siitä, mitä viranomaisia ja yhteistyötahoja torjunnassa tarvitaan.
 

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan

Kainuun ELY-keskus myöntää avuksia sekä varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin että hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan vieraslajien torjunnan tuloksia. Avustusta voidaan myöntää myös vieraslajineuvontaan.

Avustuksen tavoitteena on edistää haitallisten vieraslajien torjuntaa, neuvontaa sekä toteutettujen torjuntatoimien seurantaa. Kohteina ovat luonnonsuojelualueet ja niitä ympäröivät alueet sekä virkistysalueet ja alueet, joilla ihmiset liikkuvat paljon. Myös haitallisten vieraslajien torjuntatoimiin kehitettäviä uusia innovaatioita edistetään.

Lisätietoa avustushausta