Itämeren vieraslajiopas

Itämeren vieraslajiopas

Itämeren vieraslajien tunnistusopas kattaa sekä eläimiä että kasveja: nilviäiset, murtovesisääsket, eläinplanktonin, matalan rantavyöhykkeen äyriäiset, kampamaneetit sekä näkinpartaislevät ja putkilokasvit. Tunnistusopas ei sisällä vieraslajeja ryhmistä polttiais- ja sammaleläimet, panssarisiimalevät tai madot, sillä näiden lajien tunnistaminen morfologian perusteella on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta.

Suomessa jo tavattujen lajien lisäksi opas kattaa lajeja, joiden on arvioitu mahdollisesti levittäytyvän Suomeen Itämeren muista osista tai kauempaakin. Yhteensä oppaassa on kuvattu 38 lajia. Opas on kirjoitettu julkaisumuotoon, joka suuren tiedostokokonsa vuoksi on selattavissa ja ladattavissa osissa.