Läntinen pahkaruoste (Endocronartium harknessii)

Läntinen pahkaruoste
(Endocronartium harknessii)

Lajin vakiintuneisuus: Ei vielä Suomessa

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Sienet (Fungi)
    • Kantasienet (Basidiomycota)
     • Pucciniomycotina
      • Pucciniomycetes
       • Pucciniales
        • Cronartiaceae
         • Rosoruosteet (Cronartium)
Kuva: Alan Rockefeller, Mushroom Observer, Alan Rockefeller, CC-BY-SA-3.0
Läntinen pahkaruoste (Endocronartium harknessii) - Alan Rockefeller, Mushroom Observer, Alan Rockefeller, CC-BY-SA-3.0

Luonnehdinta

Läntinen pahkaruoste (Endocronartium harknessii) on pohjois-amerikkalainen mäntyjen ruoste. Läntisen pahkaruosteen isäntäkasveja ovat useat mäntylajit ja Pohjois-Amerikassa sen on havaittu tartuttavan myös meillä yleistä mäntylajia. Läntinen pahkaruoste ei tuhoa kokonaisia mäntymetsiä, vaan saastuttaa osan puista. Suomessa kasvavilla männyillä ei ole yhteistä evoluutiota läntisen pahkaruosteen kanssa, joten tuhot saattavat kasvaa suuriksi. Läntistä pahkaruostetta ei ole tavattu Suomessa.

Pohjois-Amerikassa on useita männyn tervasrosoa muistuttavia ruostesieniä, mutta suurin osa niistä tarvitsee lisääntyäkseen väli-isäntiä, joita ei joko kasva Suomessa tai ne ovat harvinaisia. Siten niiden suuresta potentiaalisesta uhasta huolimatta tautien leviäminen Suomessa saattaa olla melko vaikeaa. Sen sijaan läntisen pahkaruosteen leviämiselle ei tällaista estettä ole, vaan sieni leviää nopeasti männystä mäntyyn, mikäli sen itiöitä kulkeutuu tänne.

 

 

Tunnistaminen

Läntinen pahkaruoste aiheuttaa keltaisia pahkoja mäntyjen runkoon ja oksiin. Pahkat kehittyvät muutaman vuoden kuluessa tartunnasta. Pahkoissa kehittyvät keväisin helmi-itiöt, jotka tartuttavat edelleen uusia mäntyjä. Luonnossa pahkaruosteen isäntäkasvina ovat banksin-, ponderosa- ja kontortamänty, mutta myös kotimaisen metsämännyn tiedetään olevan taudille erittäin herkkä.

Alkuperä ja levinneisyys

Läntinen pahkaruoste on pohjoisamerikkalainen laji. Sitä esiintyy USA:ssa, Kanadassa ja Meksikossa. Euroopasta tautia ei ole löydetty.

Haitat

Läntinen pahkaruoste ei tuhoa kokonaisia metsiköitä, vaan saastuttaa joitain kymmeniä prosentteja puista, joiden kasvu hidastuu, puutavaran laatu huononee ja joissain tapauksissa puut jopa kuolevat. Siten tämän taudin mahdollinen rantautuminen vaikuttaisi todennäköisesti erittäin merkittävästi mäntyjen kasvatusedellytyksiin koko maassa.

Torjunta

Läntisen pahkaruosteen leviäminen Suomeen voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä kotimaista taimimateriaalia ja valvomalla EU:n ulkopuolelta tulevaa puutavaraa, puista pakkausmateriaalia ja koristekasveja, jotka ovat tehokkaita tapoja estää vieraslajien pääsy maahan. Varsinkin koristekasvikaupassa on riski saada ulkomailla tuotettujen taimien mukana uusia tauteja tai rikkakasveja suuri.

Lisätiedot

Kuvauksen laatijat

Ruokavirasto & Antti Pouttu (Luke) - Kuvaus päivitetty 2019, linkit päivitetty 2020