Euroopanlehtisammakko (Hyla arborea)

Euroopanlehtisammakko
(Hyla arborea)

Haitallinen vieraslaji (Kansallinen luettelo)

Ilmoita havainto

Kuva: Marek Szczepanek, CC-BY-SA-4.0
Euroopanlehtisammakko (Hyla arborea) - Marek Szczepanek, CC-BY-SA-4.0

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Eläimet (Animalia)
    • Selkäjänteiset (Chordata)
     • Selkärankaiset (Vertebrata)
      • Sammakkoeläimet (Amphibia)
       • Sammakot (Anura)
        • Hylidae
         • Hyla
Kuva: Christian Fischer, CC-BY-SA-4.0
Euroopanlehtisammakko (Hyla arborea) - Christian Fischer, CC-BY-SA-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (kansallinen luettelo)

Euroopanlehtisammakko on luokiteltu kansallisesti  haitalliseksi vieraslajiksi. Kansallisesti  haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Lajit, jotka luontaisesti leviävät Suomeen esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin

 

Mitä minä voin tehdä

Koska laji on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Älä hanki euroopanlehtisammakkoa, äläkä päästä lajia luontoon. Ennen aikaisemman vieraslajiasetuksen voimaantuloa 1.1.2016 hankitut lemmikit voi pitää niiden luonnolliseen kuolemaan saakka. Tällöin on kuitenkin huolehdittava, ettei laji pääse lisääntymään tai leviämään ympäristöön. Euroopanlehtisammakkoa ei saa luovuttaa eteenpäin.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151725

sammakkolampi.fi: euroopanlehtisammakko, Hyla arborea

Wikipedia: euroopanlehtisammakko

 

Kuvauksen laatijat

MMM 2017