Varikset (Corvidae)

Varikset
(Corvidae)

Haitallinen vieraslaji (Kansallinen luettelo)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Eläimet (Animalia)
    • Selkäjänteiset (Chordata)
     • Selkärankaiset (Vertebrata)
      • Linnut (Aves)
       • Neornithes
        • Neognathae
         • Neoaves
          • Passerimorphae
           • Varpuslinnut (Passeriformes)
            • Passeri
             • Corvides
              • Corvoidea
Kuva: Antti Pouttu, CC-BY-NC-SA-4.0
Varikset (Corvidae) - Antti Pouttu, CC-BY-NC-SA-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (kansallinen luettelo)

Tämän lajiryhmän lajit on luokiteltu kansallisesti  haitallisiksi vieraslajeiksi. Varisten ryhmässä kyse on lajeista, jotka eivät ole alkuperäisiä Suomessa tavattavia lajeja.

Kansallisesti haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Lajit, jotka luontaisesti leviävät Suomeen esimerkiksi ilmastomuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin.

 

Haitat

Luontoon päästessään vierasperäiset varikset aiheuttavat saalistuksellaan haittaa alkuperäiselle lajistolle.

Mitä minä voin tehdä

Koska lajiryhmä on säädetty kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi, niiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus  vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190704

 

Kuvauksen laatijat

MMM 2017, 2019