Kapinnyppyheinä (Ehrharta calycina)

Kapinnyppyheinä
(Ehrharta calycina)

Lajin vakiintuneisuus: Ei vielä Suomessa

Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Kasvit (Plantae)
    • Viridiplantae
     • Versokasvit (Streptophyta)
      • Embryophyta
       • Putkilokasvit (Tracheophyta)
        • Spermatophytina
         • Koppisiemeniset (Magnoliopsida)
          • Poales
           • Heinäkasvit (Poaceae)
            • Nyppyheinät (Ehrharta)
Kuva: Sian Mawson, CC-BY-SA-4.0
Kapinnyppyheinä (Ehrharta calycina) - Sian Mawson, CC-BY-SA-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo)

Kapinnyppyheinä on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Haitallisia vieraslajeja ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda EU:n alueelle, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Lajit, jotka luontaisesti leviävät EU:n alueelle esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin.

Luonnehdinta

Kapinnyppyheinä on monivuotinen heinäkasvi. Se lisääntyy pääasiassa siemenistä, jotka leviävät tuulen mukana sekä kasvullisesti muodostaen maavarsien kautta laajoja mättäikköjä. Laji esiintyy luontaisesti Etelä-Afrikassa ja Namibiassa, ja sitä on istutettu rehukasviksi ja eroosion muun muassa Yhdysvaltoihin, Australiaan, Uuteen-Seelantiin ja Tunisiaan. Laji kasvaa nopeasti ja leviää tehokkaasti, joten se voi tukahduttaa ja syrjäyttää alkuperäisiä kasvilajeja. Laji sietää tulipaloja ja lajin runsastuminen voi lisätä ruohikkopalojen riskiä.

Tunnistaminen

Kapinnyppyheinä on yleensä 30-75 cm korkea, mätästävä heinäkasvi, mutta voi kasvaa jopa 180 cm korkuiseksi. Lehdissä on punaista sävyä ja ne ovat 7-20 cm pitkiä ja 2-7 mm leveitä. Kasvin kukinto on 10-15 cm pituinen avoin tai tiivis röyhy. Tähkylät 5-8 mm pitkiä, varrettomia tai lyhyen varren päässä. Tähkylässä on yksi fertiili ja 2 steriiliä kukkaa. Akanat ovat 5-7 mm pitkiä ja purppuran värisiä. Kaleet ovat kalvomaiset ja karvaiset.

Alkuperä ja levinneisyys

Alun perin Afrikasta kotoisin oleva laji on levinnyt muun muassa Yhdysvaltoihin, jossa se esiintyy paikoin invasiivisenä sekä Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Uruguayihin, Intiaan. Euroopassa lajia esiintyy Portugalissa ja Espanjassa, paikoin jo kotiutuneena. Lajia on tuotu rehukasviksi ja eroosion torjuntaan. Kapinnyppyheinä kasvaa muun muassa avoimilla dyyneillä, hiekkapohjaisilla metsämailla, teiden varsilla, rannoilla ja laitumilla. Laji sietää tulipaloja, kuivuutta ja jossain määrin pakkasta.

Haitat

Kapinnyppyheinän on havaittu dominoivan kasviyhteisöjä ja syrjäyttävän alkuperäisiä lajeja. Kaliforniassa laji on levitessään muuttanut alkuperäisiä pensaskasvustoja nopeasti lajiköyhiksi nurmiksi ja Australiassa se uhkaa alkuperäisiä Banksia metsiköitä. Nopean kasvurytminsä ansiosta se voi tukahduttaa alkuperäisten lajien taimia. Kapinnyppyheinä lisää ruohikkopalojen riskiä, ja voi vaikuttaa alkuperäiseen lajikirjoon niin, että vain tuleen sopeutuneet lajit pärjäävät elinympäristössä. Lajin on myös havaittu vaikuttavan ravinnekiertoon alkuperäislajeja korkeampien ravinnepitoisuuksiensa ja nopeamman kasvurytminsä takia.

Torjunta

Lajia ei esiinny Suomessa eikä lähialueilla. Laji menestyy eteläisimmässä Euroopassa, mutta ilmasto rajoittaa tällä hetkellä lajin todennäköistä menestymistä Suomessa. Lajin leviämistä on seurattava ja estettävä pääsy Suomeen.

Uusille paikoille levinnyttä kapinnyppyheinää voidaan torjua kitkemällä ja kaivamalla kasvit pois maasta kokonaan. Poisto on tehtävä huolellisesti sillä maahan jääneet kasvinosat voivat levittää kasvin nopeasti uudelleen. Pienillä alueilla myös kattaminen on tehokas torjuntakeino. Kulottaminen ei ole suositeltavaa koska se voi parantaa lajin leviämisedellytyksiä.

Mitä minä voin tehdä

Koska laji on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi, sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Älä osta tai kasvata tätä haitallista vieraslajia. Kapinnyppyheinän tilaaminen myös nettikaupoista on kielletty. Kapinnyppyheinää ei saa luovuttaa eteenpäin. Hävitä vieraslajit puutarhastasi ja käsittele puutarhajäte niin, ettei itämiskykyisiä siemeniä tai kasvinosia voi säilyä. Huolehdi ettei laji leviä myöskään maa-aineksen mukana. Omassa puutarhassa kannattaa suosia kotimaisia tai heikosti leviäviä kasveja.

Ammattimaisella toimijalla on velvollisuus estää kapinnyppyheinän sekä sen siementen ja muiden lisääntymiskykyisten kasvinosien leviäminen hallinnassaan olevan alueen ulkopuolelle esimerkiksi mullan, maa-aineksen ja muiden kasvien mukana.

Lisätiedot

Kuvauksen laatijat

MMM 2019, Marika Rastas (Luke) 2020