Kiinanpensasapila (Lespedeza cuneata)

Kiinanpensasapila
(Lespedeza cuneata)

Lajin vakiintuneisuus: Ei vielä Suomessa

Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Kasvit (Plantae)
    • Viridiplantae
     • Versokasvit (Streptophyta)
      • Embryophyta
       • Putkilokasvit (Tracheophyta)
        • Spermatophytina
         • Koppisiemeniset (Magnoliopsida)
          • Fabales
           • Hernekasvit (Fabaceae)
            • Pensasapilat (Lespedeza)
Kuva: Leslie J. Mehrhoff, CC-BY-SA-4.0
Kiinanpensasapila (Lespedeza cuneata) - Leslie J. Mehrhoff, CC-BY-SA-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo)

Kiinanpensasapila on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Haitallisia vieraslajeja ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda EU:n alueelle, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Lajit, jotka luontaisesti leviävät EU:n alueelle esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin.

Luonnehdinta

Kiinanpensasapila on monivuotinen ja pitkäikäinen palkokasvi, joka kasvaa luonnonvaraisena Asiassa ja Australiassa lauhkeilla ja trooppisilla alueilla. Lajia on istutettu rehukasviksi ja eroosion torjuntaan Yhdysvalloissa, missä se on vakiintunut monin paikoin. Laji leviää tehokkaasti siementen välityksellä ja muodostaa tiheitä kasvustoja, uhaten levitessään alkuperäisen lajiston monimuotoisuutta. Laji sitoo typpeä, joten se menestyy ravinneköyhillä paikoilla ja voi vaikuttaa ekosysteemiin myös typpitason nousun myötä.

Tunnistaminen

Kiinanpensasapila kasvaa noin 0,5-1 metrin korkuiseksi pensaaksi. Sen tummanvihreät, kolmilehdykkäiset lehdet kasvavat koko varren matkalla. Lehdykät ovat pitkämäisiä ja kapenevat tyveä kohti. Kiinanpensasapilan erottaa samankaltaisesta sukulaislajista L. junceasta lehdyköiden kapeammasta muodosta. Varret voivat olla karheita tai sileitä lajikkeesta riippuen.

Alkuperä ja levinneisyys

Kiinanpensasapila kasvaa luontaisena Aasiassa ja Australiassa. Laji on tuotu ihmisen toimesta Yhdysvaltoihin, missä se on vakiintunut monin paikoin. Laji on levinnyt Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Etelä-Afrikkaan. Lajia on kasvatettu Euroopassa mutta sen ei tiedetä levinneen ympäristöön. Kiinanpensasapila menestyy sekä trooppisella että lauhkealla vyöhykkeellä ja sillä on mahdollisuus levitä ja vakiintua lähes koko EU:n alueelle, eteenkin Etelä- ja Keski-Eurooppaan. Laji kasvaa pääasiassa heinikoissa, pensasmailla, metsissä, kosteikkojen tai soiden reunoilla, laitumilla sekä alueilla, joissa alkuperäiseen eliöstöön on kohdistunut äkillisiä muutoksia. Typensidonnan ansiosta laji voi levitä niukkaravinteisille kasvupaikoille ja se menestyy myös ohutmultaisissa, happamissa ja varjoisissa paikoissa

Haitat

Kiinanpensasapila leviää tehokkaasti ja muodostaa tiheitä kasvustoja sekä kilpailee alkuperäisen lajiston kanssa valosta ja vedestä. Laji syrjäyttää alkuperäistä lajistoa ja heikentää näin monimuotoisuutta. Laji voi myös erittää ympäristöön kemikaaleja, jotka vaikuttavat muihin eliöihin. Laidunmailla kiinanpensasapila voi heikentää muiden rehukasvien kasvua, ja koska se sisältää paljon tanniineja, laji voi olla haitallinen karjalle. Kiinanpensaspila houkuttelee pölyttäjiä voimakkaasti, mikä voi häiritä alkuperäisten kasvilajien pölytystä. Laji pystyy valtaamaan niukkaravinteisia tai muuten epäsuotuisia kasvupaikkoja ja muuttamaan typensidonnan kautta kasvupaikkojensa ravinnetasapainoa.

Torjunta

Lajia ei toistaiseksi esiinny Suomessa eikä lähialueilla. Se kuitenkin menestyy lauhkealla vyöhykkeellä ja vakiintuminen EU:n alueella on mahdollista. Ilmasto todennäköisesti rajoittaa kiinanpensasapilan asettumista Suomeen mutta lajin leviämistä on seurattava tarkkaan ja estettävä lajin pääsy Suomeen.

Asettuneen kiinanpensasapilakasvuston hävittäminen voi vaatia useamman menetelmän käyttöä. Niitto-, kulotus- ja herbisidikäsittelyjen yhdistelmällä voidaan kasvua ja leviämistä hillitä, mutta hävittämiseen voi silti mennä useampi vuosi.

Mitä minä voin tehdä

Koska laji on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi, sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Älä osta tai kasvata tätä haitallista vieraslajia. Kiinanpensasapilan tilaaminen myös nettikaupoista on kielletty. Kiinanpensasapilaa ei saa luovuttaa eteenpäin. Hävitä vieraslajit puutarhastasi ja käsittele puutarhajäte niin, ettei itämiskykyisiä siemeniä tai kasvinosia voi säilyä. Huolehdi ettei laji leviä myöskään maa-aineksen mukana. Omassa puutarhassa kannattaa suosia kotimaisia tai heikosti leviäviä kasveja.

Ammattimaisella toimijalla on velvollisuus estää kiinanpensasapilan sekä sen siementen ja muiden lisääntymiskykyisten kasvinosien leviäminen hallinnassaan olevan alueen ulkopuolelle esimerkiksi mullan, maa-aineksen ja muiden kasvien mukana.

Lisätiedot

Kuvauksen laatijat

MMM 2019; Marika Rastas (Luke) 2020