Lepakot (Chiroptera)

Lepakot
(Chiroptera)

Haitallinen vieraslaji (Kansallinen luettelo)

Ilmoita havainto
(lomakkeet.luke.fi)

Havainnot

Ilmoita havainto
(lomakkeet.luke.fi)

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Eläimet (Animalia)
    • Selkäjänteiset (Chordata)
     • Selkärankaiset (Vertebrata)
      • Nisäkkäät (Mammalia)
Kuva: Gregg Yan, CC-BY-SA-4.0
Lepakot (Chiroptera) - Gregg Yan, CC-BY-SA-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (kansallinen luettelo)

Tämän lajiryhmän lajit on luokiteltu kansallisesti  haitallisiksi vieraslajeiksi. Lepakoiden ryhmässä kyse on lajeista, jotka eivät ole alkuperäisiä Suomessa tavattavia lajeja.

Kansallisesti  haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Lajit, jotka luontaisesti leviävät harhautuvat Suomeen esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin

 

Luonnehdinta

Lepakot (lahko Chiroptera) ovat suuri nisäkäslahko. Maailman noin 200 lepakkosuvusta tunnetaan 1116 lajia. Lepakkoheimoja ovat muun muassa hedelmälepakot, siipat, valevampyyrit, leikot ja doggilepakot. Lepakot ovat yöeläimiä ja käyttävät ravinnokseen pääasiassa hyönteisiä. Osa lepakoista syö myös hedelmiä, mettä ja siitepölyä, muutama laji käyttää ravinnokseen toisten nisäkkäiden verta.

Haitat

Vierasperäiset lepakot voivat luontoon päästessään olla uhka monimuotoisuudelle muun muassa levittämällä tauteja luonnonvaraisiin lepakoihin. Lepakot ovat myös uhka ihmisen terveydelle, sillä niiden tiedetään levittävän ihmiselle vaarallisia tauteja kuten raivotautia eli rabiesta ja ebola-virusta.

Mitä minä voin tehdä

Koska lajiryhmä on säädetty kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi, niiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus  vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190704  

Kuvauksen laatijat

MMM 2017, 2019