Maaoravat (Tamias)

Maaoravat
(Tamias)

Lajin vakiintuneisuus: Ei vielä Suomessa

Haitallinen vieraslaji (Kansallinen luettelo)

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Eläimet (Animalia)
    • Selkäjänteiset (Chordata)
     • Selkärankaiset (Vertebrata)
      • Nisäkkäät (Mammalia)
       • Jyrsijät (Rodentia)
        • Oravamaiset (Sciurognathi)
         • Oravat (Sciuridae)
          • Sciurinae
Kuva: ほくなん, PD
Maaoravat (Tamias) - ほくなん, PD

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (kansallinen luettelo)

Maaoravien (tikutakut) suku on luokiteltu kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi. Kansallisesti haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Lajit, jotka luontaisesti leviävät Suomeen esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin.

Luonnehdinta

Maaoravat (tikutakut) kuuluvat oravien heimoon. Maaoravien sukuun kuuluu 25 lajia, joista 23 kuuluu Neotamias alasukuun. Lisäksi Tamias sukuun kuuluvat juovamaaorava ja siperianmaaorava. Murmelit ja siiselit, jotka ovat myös massa eläviä oravalajeja, eivät kuulu maaoravien sukuun.

Tunnistaminen

Maaoravat ovat pienikokoisia, ruskean tai harmaan sävyisiä jyrsijöitä. Useilla lajeilla on selkäpuolella ja/tai päässään pitkittäisiä juovia.

Alkuperä ja levinneisyys

Siperianmaaoravaa lukuun ottamatta maaoravalajit ovat kotoisin Pohjois-Amerikasta. Siperianmaaorava on ollut EU:n haitallisten vieraslajien listalla jo vuodesta 2016. Siperianmaaoravaa on pidetty Suomessa lemmikkinä. Vaikka muita lajiryhmän lajeja ei tiettävästi ole lemmikkeinä Suomessa, on vaarana, että aiemmin kielletty laji korvattaisiin lähilajilla.

Haitat

Maaoravat ovat kaikkiruokaisia ja syövät muun muassa siemeniä, pähkinöitä, hedelmiä sekä kasvien nuppuja ja versoja. Maaoraville kelpaavat myös muun muassa lintujen munat ja pesäpoikaset sekä sienet ja hyönteiset, ja ne voivat ravintokäyttäytymisellään olla uhka luonnon monimuotoisuudelle. Maaoravat kaivavat maahan käytäväverkostoja ja voivat aiheuttaa tuhoja puutarhoissa ja viljelyksillä. Lisäksi lajit voivat kilpailla alkuperäisen jyrsijälajiston kanssa. Joidenkin Tamias lajiryhmän lajien on todettu levittävän myös ihmisiin tarttuvia tauteja, kuten Borrelia-bakteeria.

Mitä minä voin tehdä

Koska lajiryhmä on säädetty kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi, niiden maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Älä hanki maaoravaa, äläkä päästä lajia luontoon. Ennen vieraslajiasetuksen voimaantuloa 1.6.2019 hankitut lemmikit voi pitää niiden luonnolliseen kuolemaan saakka. Tällöin on kuitenkin huolehdittava, ettei laji pääse lisääntymään tai leviämään ympäristöön. Maaoravaa ei saa luovuttaa eteenpäin.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus  vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190704

Kuvauksen laatijat

MMM 2019