Hostan x-virus (Hosta virus X)

Hostan x-virus
(Hosta virus X)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto
(www.evira.fi)

Havainnot

Ilmoita havainto
(www.evira.fi)

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Virukset ja viroidit (virus)
   • Tymovirales
    • Alphaflexiviridae
     • Potexvirus

Luonnehdinta

Hostan x-virus  (Hosta virus x, HVX) aiheuttaa kuunliljoja vioittavaa virustautia. Virus leviää kasvimehun välityksellä mekaanisten hoitotoimien aikana ja lisättäessä kasveja. Viruksen on arvioitu olevan merkittävin kuunliljoilla taloudellisia tappioita aiheuttava virus. Virus on listattu Euroopan ja Välimeren Kasvinsuojelujärjestön (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO) jäsenmaissa tarkkailua vaativien kasvintuhoojien listalle (Alert list).

Tunnistaminen

Oireita ovat lehtien epänormaali kirjavuus, mosaiikki, lehtisuonten välinen kloroosi, lehtien muodon muuttuminen ja kuivuminen. Lisäksi kasvien kukintoihin voi tulla värimuunnoksia. Kasvit voivat myös kuolla. Virus voi esiintyä lajikkeesta riippuen myös piilevänä eikä oireita synny.

Alkuperä ja levinneisyys

Virus kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 1996 Yhdysvalloissa, jolloin oireellisia kasveja havaittiin taimistotuotannossa. Suomesta virus löytyi ensimmäisen kerran vuonna 2008 ulkomailta tuoduista kuulinjoista. Virusta on todettu Suomessa taimistotuotannosta ja puutarhamyymälöistä ja puistoistutuksista. Viruksen aiheuttamia värimuunnoksia on myös pidetty lajikeominaisuuksina, jolloin uusia, virusta sisältäviä lajikkeita on nimetty ja levitetty kaupallisesti.  Muista Euroopan maissa virusta on löytynyt mm. Ranskasta, Italialista, Puolasta ja Alankomaista. Euroopan ulkopuolella virusta on todettu esiintyvän Yhdysvaltojen lisäksi Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Kiinassa ja Koreassa.

Haitat

Viruksena aiheuttamat oireet kuunliljojen lehdissä vähentävät kasvien koristearvoa. Herkillä lajikkeilla HVX voi aiheuttaa hyvin vakavat oireet sekä aiheuttaa kasvien kuolemisista.

Torjunta

Ennakoivana torjuntana on terveiden emokasvien käyttö lisättäessä kasveja. Epäiltäessä viruksen esiintymistä vältetään kasvimehun siirtymistä kasvista toiseen. Tehtäessä kasvien hoitotoimia ja lisäystä, työvälineiden on oltava puhtaita tai desinfioituja siirryttäessä kasvista toiseen. Sairaat kasvit tulee poistaa ja uusia kuunliljoja ei kannata istuttaa heti samaan paikkaan.

Mitä minä voin tehdä

Virusoireellisia kasveja ei kannata ostaa eikä käyttää lisäykseen. Oireelliset tai epäilyttävät kasvit on poistettava.

Lisätiedot

EPPO Alert list: HVX

Kuvauksen laatijat

Jaana Laamanen (Luke) 2016