Kurkun mosaiikkivirus (Cucumber mosaic virus)

Kurkun mosaiikkivirus
(Cucumber mosaic virus)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto
(www.evira.fi)

Havainnot

Ilmoita havainto
(www.evira.fi)

Taksonomia

  • Eliökunta (Biota)
    • Virukset ja viroidit (virus)
      • Bromoviridae
        • Cucumovirus

Luonnehdinta

Kurkun mosaiikkivirus (Cucumber mosaic virus, CMV) on lähes tuhannella alttiilla kasvilajilla esiintyvä RNA-virus. Viruksesta on käytetty kirjallisuudessa useita nimiä ja synonyymejä, jotka viittaavat oireisiin ja isäntäkasveihin. Virus voi esiintyä mm. vihannes-, marja-, koriste- ja rikkakasveissa sekä hedelmäpuissa. Virus on siemen-, mehu- ja kirvalevintäinen.  Virus voi levitä yli 60 kirvalajin välityksellä. Virustaudin puhkeaminen hyötykasveissa liittyy usein saman viruksen esiintymiseen lähistöllä kasvavissa luonnonvaraisissa kasveissa.

Tunnistaminen

Yleisin CMV:n aiheuttama oire on mosaiikki, mutta taudin ankaruus voi vaihdella oireettomuudesta kasvien kuolemiseen. CMV voi aiheuttaa mm. pinaatin poltetta, tomaatin suikalelehtisyyttä, rengaslaikkuja ruukkukasveissa ja kuoliolaikkuja kukkasipuleissa. Virus on aiheuttanut ankaria tuhoja mm. paprikaviljelmillä Italiassa. Ranskassa 1970-luvulla esiintynyt tomaatin nekroosia aiheuttanut epidemia oletettiin kurkun mosaiikkiviruksen ja siihen liittyneen ylimääräisen RNA:n (CARNA-5) aiheuttamaksi. Sekaannusta CMV:n aiheuttamista oireista on aiheutunut, koska useat taudit, jotka nyt tiedetään CMV:n aiheuttamiksi, on aikanaan nimetty sen kasvin mukaan, mistä tauti on löydetty. Viruksesta esiintyy useita rotuja, mikä on otettava huomioon määritettäessä virusta serologisesti ELISA-testillä tai molekyylibiologisesti PCR-testillä.

Alkuperä ja levinneisyys

Virus on löydetty kurkulta 1930-luvulla USA:ssa. Virus on aiheuttanut taloudellista vahinkoa varsinkin USA:ssa, mutta viruksen aiheuttamia sadonmenetyksiä on esiintynyt myös Euroopassa. Pohjoismaissa CMV ei ole ollut taloudellisesti yhtä merkittävä taudinaiheuttaja. Suomesta ensimmäinen havainto kurkun mosaiikkiviruksesta on kurkulla on 1940-luvulta. Kurkun mosaiikkivirusta on löydetty satunnaisesti kurkkukasveilta kasvihuoneesta ja avomaalta. Viruksesta on Suomessa havaintoja myös muilta isäntäkasveilta. Kurkkupellolla kasvanut pihatähtimö (Stellaria media) on osoitettu viruksen isäntäkasviksi Suomessa.

Haitat

Laajan isäntäkasvilajiston ja lukuisten kirvojen välityksellä leviävän viruksen merkitys saattaa olla suurempi kuin yleensä oletetaan. Osa vektorikirvoista pystyy talvehtimaan Suomessa kasvihuoneessa.

Torjunta

Viruksen esiintymistä ja leviämistä voidaan vähentää mm. käyttämällä viruksetonta siementä ja tervettä lisäysmateriaalia sekä torjumalla kirvat ja rikkakasvit mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Kuvauksen laatijat

Anne Lemmetty (Luke) 2016