Omenan mosaiikkivirus (Apple mosaic virus)

Omenan mosaiikkivirus
(Apple mosaic virus)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto
(www.evira.fi)

Havainnot

Ilmoita havainto
(www.evira.fi)

Taksonomia

  • Eliökunta (Biota)
    • Virukset ja viroidit (virus)
      • Bromoviridae
        • Ilarvirus

Luonnehdinta

Omenan mosaiikkivirus (Apple mosaic virus, ApMV) on kasveissa esiintyvä RNA-virus, jonka useat isäntäkasvit  kuuluvat ruusukasvien  (Rosaceae) heimoon. Viruksesta esiintyy lieviä ja ankaria rotuja. Virus etenee hitaasti omenapuussa ja on epätasaisesti jakautunut. Muita viruksen isäntäkasveja ovat  mm. ruusu, luumu, humala ja koivu. Viruksen mahdollisia hyönteisvektoreita ei tunneta.

 

Tunnistaminen

Omenan mosaiikkivirus aiheuttaa omenapuun lehtiin silminhavaittavia keltaisia tai kellertävän valkoisia pääsuonten myötäisiä  laikkuja tai pisteitä, jotka voivat sulautua yhtenäisiksi alueiksi. Samoin ruusun, humalan ja koivun lehdissä voi havaita mosaiikkimaista laikkuisuutta tai rengasmaisia laikkuja. Virus voidaan tunnistaa laboratoriomenetelmin joko serologisesti ELISA-testillä tai molekyylibiologisesti PCR-testillä.

Alkuperä ja levinneisyys

Virus on löydetty 1930-luvulla viljellystä omenapuusta ja ruususta USAssa. Virusta esiintyy ympäri maailman, missä viljellään alttiita kasveja. Viruksen on havaittu oireiden perusteella esiintyvän Suomessa omenapuussa. Humalasta (Humulus lupulus L.) virus määritettiin  Suomessa 2000-luvulla.

Haitat

Ankaran rodun on todettu alentavan satoa omenalla. ApMV:n humalalla esiintyvät serotyypit aiheuttavat humalan sadon määrän ja laadun heikkenemisen lisäksi ongelmia pistokkaiden lisäyksessä.

Torjunta

Terveen lisäysmateriaalin käyttäminen.

Lisätiedot

Plant viruses online: Appple mosaic ilarvirus

Kuvauksen laatijat

Anne Lemmetty (Luke) 2016