Rapurutto (Aphanomyces astaci (As, PsI))

Rapurutto
(Aphanomyces astaci (As, PsI))

Lajin vakiintuneisuus: Vakiintunut

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Kuva: Satu Viljamaa-Dirks, ©
Rapurutto (Aphanomyces astaci (As, PsI)) - Satu Viljamaa-Dirks, ©

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Chromista
    • Heterokontophyta
     • Peronosporea
      • Saprolegniidae
       • Saprolegniales
        • Leptolegniaceae
         • Aphanomyces
Kuva: Satu Viljamaa-Dirks, ©
Rapurutto (Aphanomyces astaci (As, PsI)) - Satu Viljamaa-Dirks, ©

Luonnehdinta

Rapurutto on leväsienen aiheuttama raputauti, joka voi tuhota jokirapukannan täydellisesti ja voi sairastuttaa ja tappaa täplärapuja stressitilanteissa. Rapurutto on aiheuttanut suuria tuhoja romahduttamalla alkuperäiset rapukannat miltei kaikkialla Euroopassa ja sen on havaittu viime vuosina tuhoavan myös täplärapukantoja.

Tunnistaminen

Rapurutto on leväsieni (Oomycetes), joka kiinnittyy ensin ravun kuoreen ja leviää sitten ravun sisäelimiin. Leviäminen muualle elimistöön johtaa ravun menehtymiseen. Rapuruton varma tunnistaminen edellyttää laboratoriotutkimusta, joskin ravun kuoren tummat läikät viittaavat rapuruttoon. Rapuruttorihmaston etenemistä estävä ravun puolustusjärjestelmä nimittäin melanisoi rihmastoa, mikä näkyy kuoressa tummentumana. Jokiravuissa melanisaatio ei aina ehdi kehittyä näkyväksi ennen kuin rapu jo menehtyy.

Täpläravuilla rapuruton vastustuskyky voi olla tehokkaampi kuin jokiravulla ja melanisoituminen näkyy kuoressa, saksissa, pyrstön alapinnalla tai raajojen nivelissä ruskeina tai lähes mustina pigmenttilaikkuina. Joskus täpläravun raajoja saattaa irrota ja pyrstön kilpilevy syöpyä. Rapurutto on lähes aina läsnä täplärapupopulaatioissa. Sen vuoksi, vaikka ulkoisia rapuruton merkkejä ei näkyisikään, on täplärapuihin suhtauduttava aina mahdollisina rapuruton kantajina.

Rapurutto vaikuttaa jokirapujen käyttäytymiseen ja sen perusteella voi rapuruttoepidemiaa myös epäillä. Tartunnan saaneet jokiravut saattavat olla liikkeellä päiväsaikaan, pyrkivät vastavirtaan ja hakeutuvat rantamatalaan. Ravut myös rapsuttavat itseään jatkuvasti. Kuolemassa olevat ravut liikkuvat horjuen jalat ojennettuina.

Alkuperä ja levinneisyys

Rapurutto on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Siellä se elää sikäläisten rapulajien loisena, mutta on muiden mantereiden makean veden ravuille tuhoisa tauti. Rapurutolla ei ole muita isäntäeläimiä kuin makean veden ravut ja taskuravut, joten rapuruttoa ei voi esiintyä ravuttomissa vesistöissä. Suomessa esiintyy kahta rapuruttotyyppiä: vanha jokiraputyyppi (As-tyyppi) ja täplärapujen mukana tullut tyyppi (PsI-tyyppi).

Rapurutto on levinnyt amerikkalaisten rapulajien mukana eri puolille maailmaa. Eurooppaan (Italiaan) se saapui ilmeisesti laivojen pilssivesien mukana kulkeutuneissa ravuissa 1850-luvun lopussa. Tauti levisi Euroopassa kotoperäisten rapulajien kaupan myötä, Venäjältä Suomeen vuonna 1893 ja Suomesta Ruotsiin vuonna 1907. Amerikkalaisia rapuja tuotiin tarkoituksellisesti tiettävästi ensimmäisen kerran Eurooppaan nykyisen Puolan alueelle vasta vuonna 1890.

Suomessa rapurutto leviää paitsi rapukaupan ja muun rapujen kuljetuksen välityksellä, myös siirtoistutuksissa varsinkin täplärapujen mukana, mutta myös jokiravuissa, joissa tauti saattaa elää piilevänä. Suomessa jokiravun levinneisyyden moninkertaistuminen etelästä aina napapiirille saakka 1900-luvulla on siirtoistutusten seurausta. Onkin todennäköistä, että As-tyypin rapurutto on kulkeutunut jokirapuistukkaiden mukana ja siksi sen aiheuttamia rapukuolemia on vuosittain siellä täällä koko jokiravun levinneisyysalueella. Suomeen täplärapu (ks. täplärapua koskeva infosivu), ja sen mukana PsI-tyypin rapurutto, tuotiin 1967. PsI-tyypin rapuruton levinneisyys ja jokirapukannoissa aiheuttamat tuhot ovat selvästi yhteydessä täplärapujen esiintymiseen.

Rapuruton levinneisyysalueet  kala-atlas karttapalvelussa. (rktl.fi - linkki päivittyy uuteen palveluun myöhemmin)

Haitat

Rapurutto voi tappaa yksittäisen järven tai joen jokirapupopulaation kokonaan tai lähes kaikki sen yksilöt. As-tyypin rapuruttoa esiintyy epidemioina koko maassa siellä täällä jokirapupopulaatioissa. Se voi myös jäädä piileväksi muutamiin epidemiasta selvinneisiin yksilöihin, mikä estää jokirapukannan elpymisen. Vaikka populaatio tilapäisesti elpyisikin, rapurutto voi puhjeta uudelleen ja rapukanta voi hiipua vähitellen hyvin harvalukuiseksi. Piilevän rapuruton mahdollisuutta on aina syytä epäillä, mikäli vesialueella on joskus ollut rapurutto ja kanta on elpynyt tai vesistössä tavataan rapuja vain harvakseltaan. Useimmissa suurjärvissämme jokirapukannat pysyvät piilevän As-tyypin rapuruton vuoksi erittäin harvalukuisina. As-tyypin rapuruttoa ei ole koskaan tavattu täpläravusta.

Täpläravulla sen oma PsI-tyypin rapurutto vähentää tuottoa ja saaliin arvoa aiheuttaen kuolleisuutta erityisesti stressitilanteissa. Täplärapukanta voi romahtaa täysin tai osittain rapuruton ja ympäristöstressin vuoksi. Täplärapujen rapuruttotyyppi on vanhaa As-tyypin rapuruttoa aggressiivisempi tappaen tartunnan saaneet jokiravut nopeasti ja aiheuttaen jokirapukannan täydellisen häviämisen.

Rapurutto voi muuttaa myös vesiekosysteemin toimintaa. Jokirapupopulaation häviäminen muuttaa ravintoverkkoa, poistuuhan siitä suurikokoinen ja kaikkiruokainen eläin, joka syö pohjaeläinten lisäksi myös kasvinosia ja pohjalle vajonnutta kuollutta aineista. Tutkimusta rapukuoleman aiheuttamista ekosysteemin ja ravintoverkon muutoksista on kuitenkin hyvin vähän.

Rapurutto on Suomen sisävesissä taloudellisesti merkittävin tauti, joka tyrehdytti rapujen kaupan ja viennin 1900-luvun alussa. Etelä-Suomessa ravustuselinkeino ja -kulttuuri käytännössä hävisivät, sillä rapuruton aiheuttama jokirapusaaliin alenema on ainakin10 miljoonaa rapua vuodessa.

Torjunta

Rapurutosta eroon pääseminen on nykytiedon mukaan mahdotonta ellei koko vesialueen rapupopulaatio häviä. Nisäkkäät ja linnut voivat todennäköisesti levittää tartuntaa lyhyitä matkoja, mutta ihminen on rapuruton tärkein levittäjä. Rapuruton leviämistä vesistöistä toisiin voidaan oikeilla toimintatavoilla estää.

Rapurutto leviää vesistöstä toiseen varmimmin täpläravuissa tai piilevää As-tyypin rapuruttoa kantavissa jokiravuissa, onhan rapuruttorihmasto tällöin suojassa isäntäeläimensä kuoressa. Kalastuslain 121 § mukaan, jos vesialueelle istutetaan kala- tai rapulajia tai niiden kantaa, jota siellä ei ole ennestään, on toimenpiteelle saatava alueellisen kalatalousviranomaisen lupa.

Rapuruton parveiluitiöt, joiden avulla tauti siirtyy ravusta toiseen, ovat herkkiä tuhoutumaan lämmön, valon, kuivuuden ja pakkasen vaikutuksesta ja desinfioivien kemikaalien avulla. Rapuruttoitiöiden elinkaari voi käsittää useita vaiheita ja olosuhteista riippuen ne ovat tartuntakykyisiä muutamasta tunnista pariin viikkoon.

Mitä minä voin tehdä

Rapuruttoepäilyistä rapukuolematapauksissa tulisi aina ilmoittaa Ruokavirastolle, johon tulisi myös lähettää oireellisia, huonokuntoisia rapuja tutkimuksiin taudinaiheuttajan varmistamiseksi ja rapuruttotyypin määrittämiseksi. Rapurutto on välittömästi eläinlääkintäviranomaiselle ilmoitettava eläintauti.

Rapuruton parveiluitiöitä on todennäköisimmin ravustus- ja rapujen kuljetus- sekä käsittelyvälineissä, ja siksi ne tulisi käsitellä hyvin ennen siirtämistä toiseen järveen tai jokeen. Välineet on hyvä jo pyynnin päätyttyä huuhdella ylimääräisen lian ja mudan poistamiseksi. Desinfiointimenetelmäksi käy 10 min keittäminen tai 30 min väkiviinakäsittely (kolme osaa väkiviinaa ja yksi osa vettä) tai VirkonS käsittely, 10 g/L 15 minuutin ajan tai peretikkahappo (PAA) käsittely, 30 mg/L 15 minuutin ajan. Helpoin tapa on 5 - 6 tunnin kuivaaminen saunassa 60 - 80 °C:ssa. Myös pakastaminen vähintään 3 vrk -20 °C:ssa on luotettava menetelmä.

Ravustuksessa käytettävät syöttikalat tulee pyytää siltä vesialueelta missä ravustetaan tai ne tulee pakastaa ennen käyttöä. Rapuruttoitiöitä voi levitä myös kalastusvälineissä ja veneissä, mikäli siirtymiset ovat lyhyitä, kalusto ei kuivu ja itiöt saattavat siksi säilyä hengissä. Kalaistutusten yhteydessä, joko kuljetusvedessä tai kalojen limassa kulkeutuvat parveiluitiöt ovat myös riskitekijä, jota voidaan pienentää käyttämällä kuljetusvetenä pohjavettä ja vaihtamalla se kuljetuksen aikana.

Ravustus- ja kalastusvälineiden säilyttäminen talven yli ulkovarastossa riittää myös hävittämään itiöt.

Lisätiedot

Toinen Maailman eläintautijärjestö OIE:n  rapuruton OIE vertailulaboratorioista sijaitsee Ruokaviraston Kuopion toimipaikassa, jossa vastaava asiantuntija on eläinlääkäri Satu Viljamaa-Dirks. Laboratorioiden vuosiraportit OIE:n sivuilla kohdassa Crayfish plague

 

Kuvauksen laatijat

Markku Pursiainen (RKTL); Japo Jussila (Itä-Suomen yliopisto) 2019