Ohran tyvi- ja lehtilaikku (Cochliobolus sativus)

Ohran tyvi- ja lehtilaikku
(Cochliobolus sativus)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Sienet (Fungi)
    • Kotelosienet (Ascomycota)
     • Pezizomycotina
      • Dothideomycetes
       • Pleosporomycetidae
        • Pleosporales
         • Pleosporaceae
          • Cochliobolus

Luonnehdinta

Tyvitaudit ovat ryhmä viljakasvien ja heinien tauteja, jotka vioittavat kasvien tyviosia ja juuria. Lisäksi ne voivat aiheuttaa kahutähkäisyyttä. Suomessa tavallisimmat tyvitaudit ovat Fusarium-sienten aiheuttama ruskeatyvi, ohrantyvi- ja lehtilaikku, mustatyvi ja tyvilaikku. Nämä oireiltaan samankaltaiset taudit ovat yleisiä erityisesti yksipuolisessa viljanviljelyssä koko maassa. Eri lajien merkitys vaihtelee vuosittain ja alueittain. Keskimäärin niiden arvioidaan aiheuttavan viljoille Suomessa vuosittain muutaman prosentin sadonalennuksia, mutta yksittäisillä pelloilla satotappiot voivat olla merkittäviä. Bipolaris sorokiniana aiheuttaa tyvi- ja lehtilaikkua erityisesti ohrassa, mutta sitä tavataan muillakin viljoilla ja heinäkasveilla. Muista tyvitaudinaiheuttajista poiketen ohrantyvi- ja lehtilaikku voi aiheuttaa ankaria lehtilaikkuoireita, jotka muistuttavat ohranverkkolaikkua (Pyrenophora teres).

Tunnistaminen

Eri tyvitautien oireet viljakasveilla ovat keskenään hyvin samankaltaisia ja eri taudinaiheuttajien varma tunnistaminen edellyttää laboratoriotutkimuksia. B. sorokiniana-sienen aiheuttama tyvilaikku näkyy aluksi ruskehtavana kuoliolaikkuna viljojen korren tyvellä. Kuolion laajetessa koko tyviosa muuttuu ruskeaksi ja haurastuu. Sairaat kasvit lakoutuvat herkästi. Aikaisin kesällä tapahtunut tartunta hidastaa kasvien kasvua ja tähkät voivat jäädä kahuiksi eli niihin ei kehity normaalikokoisia jyviä. Joskus sairaiden kasvien juurissa näkyy ruskeita kuolioalueita, mutta yleensä juuristo ei vioitu yhtä vakavasti kuin mustatyvitaudissa. Oireilevissa kasveissa esiintyy usein samanaikaisesti sekä B. sorokiniana sientä että Fusarium-lajeja, eikä ruskeatyvisyyttä ja ohrantyvi- ja lehtialikkua voi erottaa toisistaan pelkästään oireiden perusteella. Tyvitautioireet ovat melko yleisiä kaikissa eri viljalajeissa. Nimensä mukaisesti ohrantyvi- ja lehtilaikkutauti vaurioittaa lisäksi erityisesti ohran lehtiä. Lehtiin kehittyy aluksi pistemäisiä ruskeita kuoliolaikkuja, joita ympäröi kellertävä kehys. Laajetessaan laikut voivat tuhota suuren osan lehtien yhteyttävästä pinta-alasta. Pelkästään oireiden perusteella ohrantyvi- ja lehtilaikkutautia ei pysty varmuudella erottamaan laikkutyypin verkkolaikun (Pyrenophora teres) oireista.

Kuvauksen laatijat

Asko Hannukkala (Luke )