Mustapistetauti (Colletotrichum coccodes)

Mustapistetauti
(Colletotrichum coccodes)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Sienet (Fungi)
    • Kotelosienet (Ascomycota)
     • Pezizomycotina
      • Sordariomycetes
       • Hypocreomycetidae
        • Glomerellaceae
         • Colletotrichum

Luonnehdinta

Colletotrichum coccodes-sienen aiheuttama mustapistetauti pilaa ruokaperunan ulkonäköä yhdessä harmaahilseen kanssa. Harmaahilseestä poiketen taudinaiheuttaja voi vioittaa mukulan lisäksi kaikkia perunan maanalaisia osia ja se voi vioittaa myös tomaatin juuria. Tauti leviää erityisesti kasvukauden aikana joko sairaasta siemenperunasta tai maasta ja se voi aiheuttaa merkittäviä kilomääräisiä satotappioita. Taudinaiheuttajaa on löytynyt satunnaisesti Suomessa oireiltaan harmaahilsettä muistuttavista mukuloista. Taudin esiintymistä tai merkitystä perunantuotannossa ei ole koskaan tutkittu Suomessa, mutta muualla mustapistetaudista on viime vuosina tullut harmaahilsettä vakavampi ongelma.

Tunnistaminen

Mustapistetauti aiheuttaa perunan mukulan kuoreen kiiltävänharmaita laikkuja, jotka muistuttavat suuresti harmaahilseen aiheuttamia oireita. Laikkukohdissa näkyy usein hyvin pieniä, hädin tuskin paljaalla silmällä erottuvia mustia pistemäisiä rihmastopahkoja. Pelkkien oireiden perusteella harmaahilettä ja mustapistetautia ei pysty varmuudella erottamaan toisistaan.

Mustapistetauti vioittaa kasvukaudella perunan juuria, rönsyjä ja varren tyviosia. Vioitukset ilmenevät kuoliolaikkuina, joissa näkyy runsaasti mustia pistemäisiä rihmastopahkoja. Ankaran vioituksen seurauksena perunan varret lakastuvat. Taudin kasvusto-oireita ei ole raportoitu suomalaisilta perunapelloilta.

Alkuperä ja levinneisyys

Taudinaiheuttaja on kuvattu tiettävästi ensimmäisen kerran Isossa Britanniassa 1850 nimellä Vermicularia atramentaria. Sientä esiintyi tuolloin hyvin yleisesti kuolleissa perunan varsissa. Mustapistetautia on raportoitu esiintyneen perunassa ja tomaatissa Britanniassa ja Manner-Euroopassa 1920-luvulta alkaen, mutta 1980-luvulle asti taudin merkitys on arvioitu hyvin vähäiseksi. Tauti on yleistynyt ja sen suhteellinen merkitys on lisääntynyt 1990-luvulta alkaen Euroopan eri maissa ja Israelissa. Suomessa ainoa taudin esiintymisestä julkaistu tieto on vuodelta 1972, jonka mukaan sitä esiintyi melko yleisesti ruokaperunassa vuosina 1967–1971 yhdessä harmaahilseen kanssa. Taudinaiheuttajan tämänhetkisestä yleisyydestä Suomessa ei ole tutkittua tietoa.

Haitat

Mustapistetauti yhdessä harmaahilseen kanssa on ensisijaisesti ruokaperunan ulkonäköä pilaava tauti. Kuluttajille taudeista ei ole merkittävää haittaa. Mustapistetaudin ja harmaahilseen pahasti vioittamat erät eivät täytä ruokaperunalle asetettuja laatuvaatimuksia, joten tuottajille voi koitua markkinointiongelmia. Isossa Britanniassa näiden tautien on arvioitu aiheuttavan vuosittain ruokaperunantuotannolle 5 miljoonan punnan vuosittaiset satotappiot. Mustapistetauti voi lisäksi aiheuttaa kasvukaudella merkittäviä satotappioita heikentämällä perunan kasvua ja elinvoimaa.

Torjunta

Mustapistetaudin torjunta on hyvin vaikeaa. Taudinaiheuttaja leviää siemenperunassa, mutta peltoon päädyttyään se säilyy maassa tartutuskykyisenä vuosikausia. Nykyisten siemenperunan peittaukseen hyväksyttyjen kemiallisten valmisteiden teho mustapistetautiin on melko heikko, eikä peittaus estä maasta tapahtuvaa tartuntaa. Terve siemenperuna ja hyvä viljelykierto vähentävät tautiriskiä. Harmaahilseestä poiketen mustapistetauti leviää ensisijaisesti kasvukaudella, eikä varasto-olosuhteita säätämällä pystytä suuresti vaikuttamaan taudin leviämiseen.

Mitä minä voin tehdä

Mustapistetaudin löytyminen velvoita toimenpiteisiin

Lisätiedot

Lees, A., K. and Hilton, A., J. 2003. Black dot (Colletotrichum coccodes): an increasingly important disease of potato. Plant Pathology 52: 3-12.

Seppänen, E. 1972. On the external quality of table potatoes in Finland and factors influencing it. Annales Agriculturae Fenniae 11: 119-134.

 

Kuvauksen laatijat

Asko Hannukkala (Luke )