Ruskopolte (Phytophthora plurivora)

Ruskopolte
(Phytophthora plurivora)

Lajin vakiintuneisuus: Ei vielä Suomessa

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Kuva: Anna Poimala, Luke, CC-BY-NC-SA-4.0
Ruskopolte (Phytophthora plurivora) - Anna Poimala, Luke, CC-BY-NC-SA-4.0
Kuva: Anna Poimala, Luke, CC-BY-NC-SA-4.0
Ruskopolte (Phytophthora plurivora) - Anna Poimala, Luke, CC-BY-NC-SA-4.0

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Chromista
    • Heterokontophyta
     • Oomycota
      • Peronosporidae
       • Peronosporales
        • Peronosporaceae
         • Phytophthora
Kuva: Anna Poimala, Luke, CC-BY-NC-SA-4.0
Ruskopolte (Phytophthora plurivora) - Anna Poimala, Luke, CC-BY-NC-SA-4.0

Luonnehdinta

Munasieni Phytophthora plurivoralla on lukuisia puuvartisia isäntäkasveja, kuten mm. pyökki, alppiruusut, pihdat, lepät, vaahtera, hevoskastanja, lehmus ja tammet. Laji leviää piilevää tartuntaa kantavien taimien mukana, ja aiheuttaa taimitarhoilla juurilahoa, tyvi- tai versokoroja tai lehtilaikkuja. Laji aiheuttaa yhdessä kahden muun Phytophthora-lajin kanssa laajamittaista pyökkien harsuuntumista ja kuolemista Euroopassa (beech decline), ja lajin on todettu myötävaikuttavan myös tammimetsien kuolemisiin (European oak decline). Suomessa lajia on löydetty vain taimitarhoilta alppiruusun ja syreenin taimilta, mutta sen on tartutuskokeissa osoitettu tartuttavan myös esim. pensasmustikoita ja koivun taimia. Laji voi säilyä maaperässä useita vuosia sinne päästyään, joten se on hankala hävitettävä.

Tunnistaminen

Puuvartisilla taimilla ruskopolte aiheuttaa verson kuihtumista, kuoliolaikkuja varteen, oksiin tai tyveen, sekä ruskeita tai mustia laikkuja lehtiin. Metsä- tai puistopuilla ruokopolte aiheuttaa kroonista latvuksen harventumista ja kellastumista, juuri- ja tyvilahoa sekä vuotavia koroja rungossa.

Alkuperä ja levinneisyys

Lajia esiintyy suhteellisen laajasti Euroopan taimitarhoilla, viheralueilla sekä metsäekosysteemeissä. Lajia esiintyy myös Pohjois-Amerikasta etenkin koristekasvitaimitarhoilla mutta myös mm. vesistöissä. Etelä-Ruotsissa ruskopolte on levinnyt etenkin viheralueille, mutta sitä tavataan myös ränsistyvissä lehtipuumetsissä sekä jokivesissä. Suomessa lajia on löydetty vain koristekasvitaimitarhoilta.

Haitat

Merkittävimpiin lajin aiheuttamiin haittoihin kuuluu pyökkien tautiepidemia Euroopassa, sekä muiden lehtipuiden krooninen ränsistyminen, usein yhteisvaikutuksessa muiden Phytophthora-lajien kanssa alueilla, joissa taudinaiheuttaja on vakiintunut maaperään. Taimitarhoilla laji aiheuttaa ajoittain tappioita puuvartisten taimien kasvatuksessa

Torjunta

Ruskopoltetta voi torjua parhaiten hankkimalla varmasti terveitä taimia. Mikäli oireita ilmenee, sairastuneet taimet poistetaan ja hävitetään mahdollisimman pian oireiden ilmennyttyä. Istutettaviksi viedään vain terveitä taimia.

Mitä minä voin tehdä

Kotipuutarhoissa sairastuneet kasvit kannattaa hävittää oireiden ilmaannuttua taudin leviämisen estämiseksi. P. plurivora ei ole kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvitaudinaiheuttaja, joten sen esiintymisestä ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Kuvauksen laatijat

Anna Poimala (Luke)