Tyvifusarioosit (Fusarium)

Tyvifusarioosit
(Fusarium)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Sienet (Fungi)
    • Kotelosienet (Ascomycota)
     • Pezizomycotina
      • Sordariomycetes
       • Hypocreomycetidae
        • Hypocreales
         • Nectriaceae

Luonnehdinta

Tyvitaudit ovat ryhmä viljakasvien ja heinien tauteja, jotka vioittavat kasvien tyviosia ja juuria. Lisäksi ne voivat aiheuttaa kahutähkäisyyttä. Suomessa tavallisimmat tyvitaudit ovat Fusarium-sienten aiheuttama ruskeatyvi (tyvifusarioosi), ohrantyvi- ja lehtilaikku, mustatyvi ja tyvilaikku. Nämä oireiltaan samankaltaiset taudit ovat yleisiä erityisesti yksipuolisessa viljanviljelyssä koko maassa. Eri lajien merkitys vaihtelee vuosittain ja alueittain. Keskimäärin niiden arvioidaan aiheuttavan viljoille Suomessa vuosittain muutaman prosentin sadonalennuksia, mutta yksittäisillä pelloilla satotappiot voivat olla merkittäviä. Fusarium-lajit aiheuttavat ruskeatyvisyyttä kaikilla viljakasveilla. Suomessa yleisimmät tyvitauteja aiheuttavat lajit ovat F. avenaceum, F. culmorum ja F. graminearum. Samat lajit ovat myös tavallisia tähkien punahomeita, jotka voivat tuottaa mykotoksiineita viljasatoon. Samoja lajeja esiintyy erilaisten tautioireiden aiheuttajina monilla muillakin Suomessa viljellyillä kasvilajeilla.

Kuvauksen laatijat

Asko Hannukkala (Luke )