Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus (Beet necrotic yellow vein virus)

Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus
(Beet necrotic yellow vein virus)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Vaarallinen kasvintuhooja (Karanteenilaji)

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

  • Eliökunta (Biota)
    • Virukset ja viroidit (virus)
      • Benyviridae
        • Benyvirus

Vieraslajiluokittelusta

Karanteenituhooja juurikkailla.

 

Luonnehdinta

Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus eli ritsomania (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) on kasvinterveyslainsäädännön tarkoittama karanteenituhooja. Se aiheuttaa juurikaskasvustossa juuriston parroittumista ja kitukasvuisuutta. Juurikkaat jäävät pieniksi ja niiden sokeripitoisuus alhaiseksi. Tauti leviää tehokkaasti maa-aineksen välityksellä ja säilyy maassa vuosia.

Tunnistaminen

Kasvustossa ritsomaniaan sairastuneet kasvit näkyvät terveitä kasveja vaaleampina, kitukasvuisina laikkuina. Sairastuneiden kasvien lehtiruodit voivat olla pidemmät kuin terveillä kasveilla ja lehtilapa kapeampi.

Helpoimmin tunnistettava oire on juuriston parroittuminen, mikä johtuu epätavallisen runsaasta pienten sivujuurien kasvusta. Oire näkyy selvimmin kesän lopulla. Pääjuuri jää kokoon kuristuneeksi tai tuhoutuu kokonaan. Halkaistussa juurakossa johtojänteet erottuvat kellanruskeina. Tauti pystytään varmasti toteamaan vain laboratoriotestillä.

Alkuperä ja levinneisyys

Ritsomaniaa esiintyy lähes kaikissa Euroopan maissa, joissa sokerijuurikasta viljellään. Suomessa tautia ei ole toistaiseksi tavattu.

Haitat

Sokerijuurikkaiden koko pienenee ja sokeriptioisuus jää alhaiseksi.

Torjunta

Koska ritsomania on karanteenituhooja, kasvinsuojeluviranomaiset antavat sen torjunnasta viljelijälle kirjallisen torjuntapäätöksen. Koska tauti leviää maa-aineksen mukana, ritsomanian saastuttamalla alueella ei saa viljellä juuri- tai mukulakasveja, perunaa tai sipuleja ennen kuin kasvinsuojeluviranomainen on todennut alueen vapaaksi ritsomaniasta. Alueella kasvaneita taimia, maa-ainesta, lantaa tai kompostia ei saa luovuttaa viljelytarkoituksiin.

Suomi on ritsomanian suhteen suoja-aluetta Euroopan Unionissa. Suoja-alueella ritsomanian leviäminen on estettävä ja esiintymät torjuttava. Juurikkaan taimia saa EU-maista tuoda vain toiselta suoja-alueelta ja taimilla on oltava suoja-aluetta tarkoittava ZP-kasvipassi. Beta vulgaris-lajin kasvien siementen tulee olla testattuja tai peräisin alueelta, jolla ritsomaniaa ei esiinny. Tämä osoitetaan PZ-merkinnällä vakuustodistuksessa.

 

Mitä minä voin tehdä

Ritsomanian havainnoista tai epäilystä ilmoitetaan Ruokavirastoon (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

 

Lisätiedot

Kuvauksen laatijat

Ruokavirasto, linkit päivitetty 2020