Kurkun keltakitukasvuvirus (Cucurbit yellow stunting disorder virus)

Kurkun keltakitukasvuvirus
(Cucurbit yellow stunting disorder virus)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto
(www.evira.fi)

Havainnot

Ilmoita havainto
(www.evira.fi)

Taksonomia

  • Eliökunta (Biota)
    • Virukset ja viroidit (virus)
      • Closteroviridae
        • Crinivirus

Luonnehdinta

Kurkun keltakitukasvuvirus (CYSDV)

Kurkun keltakitukasvuvirus kuuluu etelänjauhiaisen levittämiin viruksiin. Sen isäntäkasveja ovat kurkkukasveihin kuuluvat vesimelonit, melonit, kurkut ja kesäkurpitsat. Viruksen ei tiedetä kulkeutuvan siementen mukana.

Tunnistaminen

Virus aiheuttaa lehtiin kloroottisia laikkuja, jotka vähitellen laajenevat kunnes koko lehti on keltainen lukuun ottamatta vihreitä lehtisuonia. Oireet näkyvät ensisijaisesti vanhemmissa lehdissä ja sekoittuvat helposti fysiologisiin oireisiin, kuten kuivuuden aiheuttamaan kellastumiseen.

Alkuperä ja levinneisyys

Kurkun keltakitukasvuvirusta esiintyy Espanjassa, Portugalissa, Turkissa, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idän maissa. Muista Välimeren maista ja Pohjois-Euroopasta sitä ei ole todettu.

Haitat

Virus aiheuttaa isoja satotappioita kurkku- ja meloniviljelmillä. Kurkun keltakitukasvuvirus saattaisi olla erittäin haitallinen myös Pohjois-Euroopan kasvihuonekurkun tuotannossa.

Torjunta

Virukseen ei ole muuta torjuntakeinoa kuin oireellisten kasvien hävittäminen. Tärkeintä on estää etelänjauhiaisen leviäminen viljelmälle, koska sen torjunta on erittäin hankalaa. Tuotannossa tulisi käyttää aina puhdasta taimimateriaalia. 

Mitä minä voin tehdä

Älä vie koristekasveja kasvihuonekurkkuviljelmälle, koska ne saattavat sisältää etelänjauhiaisia, jotka kantavat virusta. Kurkun keltakitukasvuvirus säilyy etelänjauhiaisessa poikkeuksellisen pitkään, vähintään 9 vuorokautta.

Ilmoita epäilyttävistä oireista Ruokavirastoon (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

Lisätiedot

EPPO (2005): Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus, EPPO Bulletin 35:442–444

EPPO Global database: Cucurbit yellow stunting disorder virus(CYSDV0)

Kuvauksen laatijat

Ruokavirasto 2017- linkit päivitetty 2019