Palsamin kuoliolaikkuvirus (Impatiens necrotic spot virus)

Palsamin kuoliolaikkuvirus
(Impatiens necrotic spot virus)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Vaarallinen kasvintuhooja (Karanteenilaji)

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

  • Eliökunta (Biota)
    • Virukset ja viroidit (virus)
      • Bunyaviridae
        • Tospovirus

Luonnehdinta

Palsamin kuoliolaikkuvirus (Impatiens necrotic spot tospovirus, INSV) on kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) tarkoittama vaarallinen kasvintuhooja. Sitä esiintyy erityisesti ruukku- ja ryhmäkasveilla. Viruksen tyypillisiä oireita ovat renkaanmuotoiset laikut ja kuviot, ja se leviää saastuneiden kasvien ja ripsiäisten välityksellä. Mikäli palsamin kuoliolaikkuvirusta havaitaan tai epäillään, asiasta on ilmoitettava Ruokavirastoon.

Suomi on EU:ssa suoja-aluetta palsamin kuoliolaikkuviruksen suhteen. Kuitenkin virusta tavataan lähes vuosittain kasvihuoneviljelmillä, joille virusta leviää taimiaineiston välityksellä muista EU-maista.

Tunnistaminen

Renkaanmuotoiset laikut ja kuviot lehdissä.

Alkuperä ja levinneisyys

Virusta esiintyy useimmissa Euroopan maissa, Amerikassa sekä Uudessa-Seelannissa, myös Aasiasta on havaintoja.

Haitat

Ilman torjuntatoimia viruksen leviäminen johtaa merkittäviin sadonmenetyksiin.

Torjunta

Suomi on palsamin kuoliolaikkuviruksen suhteen suoja-aluetta. Suoja-alueella taudin leviäminen on estettävä ja esiintymät hävitettävä. Palsamin kuoliolaikkuvirusta vastaan ei ole olemassa torjunta-aineita. Tärkeintä viruksen torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä on huolehtia virusta levittävien ripsiäisten torjunnasta, isäntäkasvien viljelykierrosta ja kasvihuoneiden puhdistuksesta. Myös rikkakasvien torjunnasta on huolehdittava niillä elävien ripsiäisten torjumiseksi.

Mitä minä voin tehdä

Palsamin kuoliolaikkuviruksen havainnoista tai epälystä on ilmoitettava Ruokavirastoon.

Kasvintarkastajien yhteystiedot

Lisätiedot

Kuvauksen laatijat

Ruokavirasto, linkit päivitetty 2019