Päiväpetolinnut (Accipitriformes)

Päiväpetolinnut
(Accipitriformes)

Haitallinen vieraslaji (Kansallinen luettelo)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Eläimet (Animalia)
    • Selkäjänteiset (Chordata)
     • Selkärankaiset (Vertebrata)
      • Linnut (Aves)
       • Neornithes
        • Neognathae
         • Neoaves
          • Accipitrimorphae
Kuva: OpenCage, CC-BY-SA-4.0
Päiväpetolinnut (Accipitriformes) - OpenCage, CC-BY-SA-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (kansallinen luettelo)

Vieraat petolintulajit on luokiteltu kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi. Vieraiden petolintujen ryhmään luetaan kaikki sellaiset päiväpetolintujen, jalohaukkojen ja pöllöjen lahkoihin kuuluvat lajit, joka ovat kulkeutuneet meille luontaiselta levinneisyysalueeltaan ihmisen mukana. Myös tarha-alkuperää olevat petolintulajien risteymät ja Suomen luonnonvaraisista populaatioista poikkeavat tarhakannat katsotaan vieraslajeiksi.

Vieraisiin petolintuihin eivät siis kuulu Suomessa pesivät petolintulajit eivätkä meille esimerkiksi muuttomatkalla harhautuvat lajit.

Haitallista vieraslajia ei saa tuoda Suomeen EU:n alueelta tai EU:n ulkopuolelta vapauttaa luontoon, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

 

 

Haitat

Luontoon päästessään vieraat petolintulajit aiheuttavat saalistuksellaan haittaa alkuperäiselle lajistolle kilpailemalla samoista resursseista kuten pesäpaikoista ja ravinnosta. Lisäksi niihin liittyy riski risteytymisen kautta syntyvästä haitasta alkuperäislajiston perimään.

Esimerkiksi uhanalainen tunturihaukka on Suomessa erittäin vähälukuinen laji. Euroopassa on todettu tunturihaukkojen risteytyneen karanneiden vierasperäisten metsästyshaukkojen kanssa, mistä saastuttaa alkuperäispopulaatioiden perimää. Myös Suomessa on havaittu jalohaukkoja, joilla on ollut jaloissa metsästyshaukka-alkuperää osoittavia remmejä.

 

 

Mitä minä voin tehdä

Koska lajiryhmä on säädetty kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi, siihen kuuluvien lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Huomaa, että myöskään Suomessa luonnonvaraisesti esiintyviä päiväpetolintuja, jalohaukkoja tai pöllöjä ei saa pitää hallussa.

Älä hanki tai tuo maahan mitään petolintulajia, äläkä päästä yksilöä luontoon, jos hallussasi sellainen on. Ennen vieraslajiasetuksen voimaantuloa 1.1.2016 lemmikiksi hankitut vieraat petolinnut voi pitää niiden luonnolliseen kuolemaan saakka. Tällöin on kuitenkin huolehdittava, ettei lintu pääse lisääntymään eikä karkaamaan ympäristöön. Lintua ei saa myöskään luovuttaa eteenpäin.

Jos havaitset jonkun kauppaavan tai pitävän hallussaan petolintuja, asiasta kannattaa ilmoittaa poliisille. Petolintujen laiton lintukauppa on maailmanlaajuisesti ja EU:ssa laaja ongelma, joka koskettaa myös Suomea sekä yksilöiden kauttakulku- että lähdemaana.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus  vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190704 

 

 

Kuvauksen laatijat

MMM 2017, 2019; Teemu Lehtiniemi (BirdLife Suomi) 2019