Keltaperuna-ankeroinen (Globodera rostochiensis)

Keltaperuna-ankeroinen
(Globodera rostochiensis)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Vaarallinen kasvintuhooja (Karanteenilaji)

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Eläimet (Animalia)
    • Sukkulamadot (Nematoda)
     • Secernentea
      • Tylenchida
       • Heteroderidae
        • Globodera
Kuva: HY, CC-BY-NC-4.0
Keltaperuna-ankeroinen (Globodera rostochiensis) - HY, CC-BY-NC-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Karanteenituhooja.

Luonnehdinta

Keltaperuna-ankeroinen (Globodera rostochiensis) on kasvinterveyslainsäädännön tarkoittama karanteenituhooja. Peruna-ankeroiset elävät perunan juuristossa. Jos perunaa viljellään pitkään samalla paikalla ja kasvustossa on peruna-ankeroisia, ankeroisten vioitus näkyy vuosi vuodelta laajenevina kitukasvuisina laikkuina. Ankeroiset leviävät siemenperunan ja maa-aineksen mukana.

Tunnistaminen

Keltaperuna-ankeroinen on mikroskooppisen pieni, eikä sitä voi erottaa esim. valkoperuna-ankeroisesta ilman laboratoriotestiä. Ankeroisten muodostamat kystat ovat läpimitaltaan 1mm ja ne voidaan erottaa perunan juurien pinnalta heinä-elokuussa keltaisina pullistumina.

Alkuperä ja levinneisyys

Keltaperuna-ankeroinen on lähtöisin Andeilta Etelä-Amerikasta, mistä se on perunan viljelyn myötä levinnyt kaikkiin maanosiin. Suomessa keltaperuna-ankeroisen levinneisyysalue on laajempi kuin valkoperuna-ankeroisen, sillä se on Etelä-Suomen ja Hämeen perunaviljelmillä melko yleinen, mutta tärkeimmillä perunan viljely-alueilla Pohjanmaalla keltaperuna-ankeroista esiintyy hyvin vähän.

Haitat

Keltaperuna- ankeroinen aiheuttaa perunan kasvien pienenemistä. Kasvit kärsivät veden puutteesta ja kellastuvat. Perunan juuret jäävät lyhyiksi ja haaroittuvat voimakkaasti. Mukuloita tulee vähän ja ne jäävät pienikokoisiksi. Kasvustossa keltaperuna-ankeroissaastunta näkyy vuosittain laajenevina heikkokasvuisina laikkuina.

Torjunta

Koska keltaperuna-ankeroinen on karanteenituhooja, viranomaiset antavat sen hävittämisestä päätöksen, jossa toimenpiteet määrätään. Perunantuotantoalueilla keltaperuna-ankeroisia torjutaan joko varhaisperunan viljelyllä tai saastuneen pellon kolmivuotisella viljelykierrolla. Jos alueella esiintyy ankeroisia, on viljeltävä vuorotellen keltaperuna-ankeroisen sekä valkoperuna-ankeroisen kestävää ja altista lajiketta. Saastuneessa maassa ei saa viljellä siemenperunaa eikä muuta kasvien lisäysmateriaalia eikä saastunutta maa-ainesta saa luovuttaa viljelytarkoituksiin.

Mitä minä voin tehdä

Keltaperuna-ankeroishavainnoista tai -epäilystä ilmoitetaan Ruokavirastoon: kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

 

Lisätiedot

Kuvauksen laatijat

Ruokavirasto, linkit päivitetty 2020