Oranssivarrasheinä (Andropogon virginicus)

Oranssivarrasheinä
(Andropogon virginicus)

Lajin vakiintuneisuus: Ei vielä Suomessa

Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Kasvit (Plantae)
    • Viridiplantae
     • Versokasvit (Streptophyta)
      • Embryophyta
       • Putkilokasvit (Tracheophyta)
        • Spermatophytina
         • Koppisiemeniset (Magnoliopsida)
          • Poales
           • Heinäkasvit (Poaceae)
            • Varrasheinät (Andropogon)
Kuva: Forest & Kim Starr, CC-BY-SA-4.0
Oranssivarrasheinä (Andropogon virginicus) - Forest & Kim Starr, CC-BY-SA-4.0

Vieraslajiluokittelusta

Haitallinen vieraslaji (EU-luettelo)

Oranssivarrasheinä on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Haitallisia vieraslajeja ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda EU:n alueelle, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Lajit, jotka luontaisesti leviävät EU:n alueelle esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena, ovat tulokaslajeja, eivätkä ne kuulu vieraslajisäädösten piiriin.

Luonnehdinta

Oranssivarrasheinä on monivuotinen heinäkasvi, joka tuottaa runsaasti siemeniä, ja voi levitä hyvin nopeasti.

Tunnistaminen

Oranssivarrasheinä on tiheä kukintoinen heinä, joka kasvaa 40-210 senttimetrin korkuiseksi. Kapeat lehdet voivat kasvaa yli 50 senttimetriä pitkiksi. Varsien väri vaihtelee vaaleanvihreistä punertaviin. Tähkät ovat 2-4 senttimetriä pitkät.

Alkuperä ja levinneisyys

Oranssivarrasheinä on kotoisin Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikasta. Pohjois-Amerikassa se kasvaa luonnollisena itäisissä ja kaakkoisissa osissa. Kasvi on levinnyt ihmisen mukana muun muassa Australiaan, Uuteen-Seelantiin, Pohjois-Koreaan, Japaniin, Venäjälle ja Georgiaan. Laji havaittiin ensimmäisen kerran Euroopassa 2006 Lounais-Ranskassa armeijan leirillä, josta se levisi nopeasti lähiseudulle, ja leviää edelleen. Oranssivarrasheinä kasvaa monenlaisissa ympäristöissä, kuten soilla ja kosteikoilla, avoimilla laitumilla, ruohotasangoilla sekä avoimilla metsämailla. Se kasvaa hyvin myös teiden reunoilla ja hakkuuaukeilla. Laji menestyy erityisesti ravinneköyhillä alueilla, joissa on vähemmän kilpailua, sillä se vaatii vain vähän fosforia. 

Oranssivarrasheinää myydään Euroopassa jonkun verran. Ihminen on tuonut sitä EU:n alueelle tahallisesti sekä tahattomasti esimerkiksi vaatteissa ja kengissä. Laji leviää myös muun muassa eläinten ja ajoneuvojen sekä metsäkoneiden mukana.

Haitat

Yksi oranssivarrasheinä yksilö voi tuottaa jopa 1800 siementä, jotka leviävät nopeasti tuulen mukana pitkienkin matkojen päähän. Kasvi on sopeutunut tulipaloihin, ja sen kuivat kuolleet yksilöt lisäävät tulipaloriskiä. Havaijilla sen on havaittu vähentävän alkuperäisen lajiston monimuotoisuutta edistämällä tulipaloja, jolloin niihin heikommin sopeutuneet lajit vähenevät. Oranssivarrasheinä voi muodostaa tiheitä ja laajalle leviäviä heinikkoja, jotka kilpailevat alkuperäisen lajiston kanssa ja heikentävät myös näin alueen monimuotoisuutta. Oranssivarrasheinä voi vaikuttaa myös maaperän typen ravinnekiertoon.  

Lisäksi oranssivarrasheinän on havaittu vähentävän maaperän vesipitoisuutta, mikä vaikuttaa muun muassa metsäistutuksiin. Yhdysvalloissa sen leviämisellä ennustetaan olevan metsätaloutta heikentäviä vaikutuksia.

Mitä minä voin tehdä

Koska laji on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi, sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Älä osta tai kasvata tätä haitallista vieraslajia. Oranssivarrasheinän tilaaminen myös nettikaupoista on kielletty. Oranssivarrasheinää ei saa luovuttaa eteenpäin. Hävitä vieraslajit puutarhastasi ja käsittele puutarhajäte niin, ettei itämiskykyisiä siemeniä tai kasvinosia voi säilyä. Huolehdi ettei laji leviä myöskään maa-aineksen mukana. Omassa puutarhassa kannattaa suosia kotimaisia tai heikosti leviäviä kasveja.

Ammattimaisella toimijalla on velvollisuus estää oranssivarrasheinän sekä sen siementen ja muiden lisääntymiskykyisten kasvinosien leviäminen hallinnassaan olevan alueen ulkopuolelle esimerkiksi mullan, maa-aineksen ja muiden kasvien mukana.

Lisätiedot

Euroopan komission riskiarviot uusille vieraslajeille

Kuvauksen laatijat

MMM 2019

Tietoja täydennetään mahdollisimman pian