Ristikukkaisten möhöjuuri (Plasmodiophora brassicae)

Ristikukkaisten möhöjuuri
(Plasmodiophora brassicae)

Lajin vakiintuneisuus: Tuntematon

Kansallisen vieraslajistrategian laji (2012)

Ilmoita havainto

Havainnot

Ilmoita havainto

Taksonomia

 • Eliökunta (Biota)
  • Aitotumaiset (Eucarya)
   • Alkueläimet (Protozoa)
    • Cercozoa
     • Plasmodiophora

Luonnehdinta

Möhöjuuri on verraten yleinen ristikukkaisten kasvien juuria vioittava tauti. Tautia esiintyy mm. eri kaalilajeilla, rypsillä ja rapsilla, lantulla ja nauriilla sekä monilla yleisillä ristikukkaisilla rikkakasveilla. Taudinaiheuttaja säilyy viljelymaassa ilman isäntäkasveja jopa yli 10 vuotta. Paikoilla, joihin tauti on levinnyt, siitä on hyvin vaikea päästä eroon. Taudin pahasti tartuttamilla pelloilla on luovuttava ristikukkaisten kasvien viljelystä vähintään 10-20 vuodeksi.

Tunnistaminen

Möhöjuuri ilmenee epämuotoisina, vaihtelevan kokoisina paisumina isäntäkasvin juurissa. Paisumia voi olla joko sivujuurissa tai pääjuuressa tai molemmissa. Paisumat ovat ensin vaaleita ja kovia, mutta ne hajoavat loppusyksyllä, jolloin oireita on vaikea enää tunnistaa. Möhöjuuri näkyy kasvustossa aluksi kasvien nuutumisena, koska juurten paisumat estävät normaalin vedensaannin. Kasvien kehitys pysähtyy ja kasvit lakastuvat ennenaikaisesti, jos maa on kuivaa.

Lisätiedot

Rastas, M., Latvala, S. & Hanukkala, A. 2012. Occurrence of Plasmodiophora brassicae in Finnish turnip rape and oilseed rape fields. Agricultural and Food Science 21: 141-158

Kuvauksen laatijat

 Asko Hannukkala (Luke)