Ajankohtaista

Vuoksen vesistöalueella havaittu kesällä erikoisia sammaleläimiä

Vuoksen vesistöalueen pääaltaiden rannoilla on havaittu tänä kesänä erikoinen tulokaslaji. Kyseessä on sammaleläin Pectinatella magnifica, joka elää jopa tuhansien yksilöiden hyytelömäisissä yhdyskunnissa. Lajin ei tiedetä olevan haitaksi ihmisen terveydelle, mutta yhdyskunnat voivat kiinnittyä laiturirakenteisiin tai haitata painolastina nuotassa. Muualla maailmassa on havaittu lajin tukkivan vedenottoputkia. Lajin leviämistä Suomessa kannattaa pitää silmällä.

Lisää tietoa lajikortissa.

 

Suomelle uusi kalalaji valkoevätörö löytyi Saimaan kanavalta

Saimaan kanavalta on saatu vieraskalalaji valkoevätörö (Romanogobio albipinnatus), jota ei ole ennen tavattu Suomessa. Mustaanmereen ja Kaspianmereen laskevista joista kotoisin oleva valkoevätörö on pohjalla elävä särkikala, joka pienen kokonsa takia harvoin jää normaaleihin kalanpyydyksiin. Kalataloudellista merkitystä valkoevätöröllä tuskin tulee olemaan, ja sen mahdollisista vaikutuksista ravintoverkkoon tiedetään vasta myöhemmin.

valkoevätörö

 

 

 

 

 

Näytteeksi saatu 9 cm mittainen valkoevätörö oli tarttunut Joni Matteron koukkuun Saimaan kanavalla pidetyissä onkikilpailuissa.

Haitalliset vieraslajit maailmanlaajuinen ongelma - Jälleen keskustelua kansainvälisellä areenalla

Haitallisten vieraslajien aiheuttamat maailmanlaajuiset ongelmat nostettiin jälleen kerran pöydälle Haitallisten vieraslajien torjunnasta neuvotellaan Montrealissa.kansainvälisissä keskusteluissa. Tällä kertaa uutta tietoa saatiin vieraslajien leviämisväylistä. Keskusteluja muun muassa Internet -kaupasta yhä laajenevana vieraslajien leviämisväylänä jatketaan lokakuussa Etelä-Koreassa.

Paljonko maksaa jättiputkiremontti? - Ohjeistus valmistunut vieraslajien torjunnan taloudelliseen arviointiin

Vieraslajeista aiheutuu erilaisia kustannuksia, joten niiden torjunta on usein tarpeen. Vaihtoehtoisia torjuntavaihtoehtoja on yleensä kuitenkin useita ja niistä kannattavimman valinta ei ole helppoa. Haitallisten vieraslajien levinneisyyttä ja torjuntakeinoja selvittäneen vieraslajihankkeen yhteydessä tehdyn ohjeistuksen tarkoituksena on avustaa torjuntavaihtoehtojen taloudellisessa arvioinnissa.

Hyödynnetytkin vieraslajit aiheuttavat haittoja ja uhkaavat luonnon monimuotoisuutta

Vieraslajien levittäminen ja leviäminen on kiihtynyt. Runsastuessaan monet vieraslajit aiheuttavat haittaa alkuperäisille lajeille ja uhkaavat muuttaa Suomen luontoa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan tietoisuutta lisäämällä ja säätelytoimilla voitaisiin hidastaa vieraslajien leviämistä ja osin ehkäistä niiden aiheuttamia haittoja.

Haitallisten vieraslajien seurantaan ja torjuntaan suosituksia

Haitallisten vieraslajien levinneisyyttä ja torjuntakeinoja on selvitetty poikkeuksellisen laajassa, seitsemän tahon yhteisessä tutkimushankkeessa Suomessa. Johtopäätöksissään hanke kiirehtii laivojen painovesilasteja koskevan sopimuksen hyväksymistä ja vilkkaimpien satamien saattamista säännöllisen lajiseurannan piiriin. Hanke myös suosittaa vieraslajikoordinaattoreiden verkoston perustamista ja haitallisia vieraslajeja koskevan ilmoittamisvelvollisuuden säätämistä.

Vieraslajitietoa kaikkien saataville – Kansallinen vieraslajiportaali avautui

Haitalliset vieraslajit uhkaavat sekä luontoa että puutarhoja. Vieraslajiportaali
Mutta miten tunnistaa haitallinen vieraslaji etelänruttojuuri tai mustatäplätokko?
Miten torjua erittäin haitallista jättiputkea tai rapuruttoa? Entä minne niistä voi ilmoittaa? Vieraslajeja koskevaa tietoa löytyy nyt helposti - kansallinen vieraslajiportaali vieraslajit.fi on avattu kaikkien käyttöön.

EU:n vieraslajiasetus loppusuoralla

EU on loppusuoralla hyväksymässä asetusehdotusta haitallisista vieraslajeista (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta). Tavoitteena on, että lopullinen hyväksyntä tapahtuisi kesän aikana, ja asetus astuisi voimaan 1.1.2015. Asetuksen toimenpiteiden avulla tarkoituksena on ehkäistä uusien haitallisten vieraslajien pääsyä EU:n alueelle sekä tehostaa toimia alueelle jo asettuneiden lajien suhteen.

Varo levittämästä haitallisia vieraslajeja puutarhasta luontoon

Kevät on otollista puutarhatöiden ja kasvinvaihtotorien aikaa. Tietämätön puutarhuri voi vahingossa edistää puutarhakarkulaisten matkaa luontoon. Haitalliset vieraslajit, kuten jättiputket, jättitatar tai suurikasvuiset piiskut leviävät puutarhajätteen mukana. Yksikin siemen tai pieni juuren kappale mullassa voivat muodostaa uuden ja aggressiivisesti leviävän vieraslajiesiintymän, joka voi karata luontoon puutarhakompostin kautta.

Sivut