Ajankohtaista

EU:n vieraslajiasetus loppusuoralla

EU on loppusuoralla hyväksymässä asetusehdotusta haitallisista vieraslajeista (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja hallinnasta). Tavoitteena on, että lopullinen hyväksyntä tapahtuisi kesän aikana, ja asetus astuisi voimaan 1.1.2015. Asetuksen toimenpiteiden avulla tarkoituksena on ehkäistä uusien haitallisten vieraslajien pääsyä EU:n alueelle sekä tehostaa toimia alueelle jo asettuneiden lajien suhteen.

Varo levittämästä haitallisia vieraslajeja puutarhasta luontoon

Kevät on otollista puutarhatöiden ja kasvinvaihtotorien aikaa. Tietämätön puutarhuri voi vahingossa edistää puutarhakarkulaisten matkaa luontoon. Haitalliset vieraslajit, kuten jättiputket, jättitatar tai suurikasvuiset piiskut leviävät puutarhajätteen mukana. Yksikin siemen tai pieni juuren kappale mullassa voivat muodostaa uuden ja aggressiivisesti leviävän vieraslajiesiintymän, joka voi karata luontoon puutarhakompostin kautta.

Sivut