Valtakunnallinen vieraslajipäivä Torniossa perjantaina 7.9.2018

Valtakunnallinen vieraslajipäivä järjestetään Meri-Lapissa, Torniossa 7. syyskuuta. Tulevaan päivään osallistuu eri tahojen asiantuntijoita eri puolelta Suomea, ja tilaisuudessa tullaan käymään läpi monipuolisesti vieraslajiasiaa. Tapahtuma on avoin, joten kaikki ovat tervetulleita osallistumaan!

Päivään osallistumisesta voit ilmoittautua Essi Vakkurille sähköpostitse tai puhelimitse: p. 050-51466151 sähköposti: essi.vakkuri@maajakotitalousnaiset.fi

Ennakkoilmoitautuminen viimeistään 24.08 2018

Vieraslajipäivän yhtenä tärkeänä aiheena on vieraslajilaki ja -asetus, josta saapuu paikalle puhumaan Johanna Niemivuo-Lahti Maa- ja metsätalousministeriöstä. Haitallisten vieraslajien aiheuttamista seuraamuksista ja uhkatekijöistä kuullaan paikalliselta ELY-keskukselta. Tilaisuudessa keskustellaan ja pohditaan sitä, miten vieraslajien torjuntaa tulisi jatkossa edistää. Myös paikallinen jätekeskus, Napapiirin Residuum Oy on paikalla antamassa ohjeistusta puutarhajätteen käsittelyyn. Lisäksi kuulemme Liikenneviraston, ELY-keskuksen sekä Destian näkökulmasta tieverkoston kunnossapidon kytkeytymisestä vieraslajien torjuntaan, ja miten sitä voitaisiin yhä kehittää jatkossa.

Kutsu vieraslajipäiville

Vieraslajipäivän ohjelma