Botaniska trädgården lyckats motarbeta ”mördarsnigeln” i Åbo


Foto: Ilmari Valovirta, CC-BY-NC-4.0

Åbo universitet meddelar att man på ett effektivt sätt kunnat hindra den spanska skogssnigelns framfart i Åbo botaniska trädgård. Den invasiva arten har spritt sig snabbt i Finland."

Läs hela nyheten: YLE Nyheter 29.6.2016

Redaktör: Mattias Simonsen, YLE Åbo

Tidigare nyheter: