Delegationen för frågor om hantering av främmande arter

Delegationen för frågor om hantering av främmande arterDelegationen för frågor om hantering av främmande arter, tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet, är ett nationellt sakkunnigorgan i frågor kring och riktlinjer gällande främmande arter.

Till delegationens viktigaste uppgifter hör att följa upp och samordna genomförandet av den nationella strategin för främmande arter. Delegationen följer upp främmande arters spridning och skadlighet samt resultatet av bekämpningsåtgärder. Dessutom kan delegationen göra förslag och framställningar om behövliga åtgärder och riskbedömningar samt upprätthålla förteckningar över främmande arter.

Delegationen har en uppföljningssektion som har som mål att stöda delegationens arbete i anslutning till verkställandet av den nationella strategin för främmande arter genom att utveckla uppföljningen och följa upp bekämpningsåtgärderna. Uppföljningssektionens mandatperiod är 9.12.2013–31.5.2018 Sektionens uppgifter:

  • Att följa upp informationen om hur främmande arter anländer till och sprids i Finland.
  • Att följa upp bekämpningen av invasiva främmande arter.
  • Att utveckla uppföljningen av främmande arter.

Jord och skogsbruksministeriet: http://mmm.fi/sv/frammande_arter

 

Delegation 

medlem

suppleant

organisation

Johanna Niemivuo-Lahti, ordf.

 

JSM

Esko Hyvärinen, vice ordf.

Aulikki Alanen

MM

Ralf Lopian

Johanna Nykyri

JSM

Hannu Kukkonen

Hanna Ranta

Evira

Susanna Koivujärvi

Erkki Poikolainen

Trafikverket

Anita Mäkinen

Ville-Veikko Intovuori

Trafi

Jukka Salonen

Irene Vänninen

Naturresursinstitutet (Luke)

Tuula Kurikka

Maarit Kaukonen

Forststyrelsen

Anne Uimari

Antti Pouttu

Naturresursinstitutet (Luke)

Lauri Urho

Kaarina Kauhala

Naturresursinstitutet (Luke)

Mikko Toivola

Marko Svensberg

Finlands viltcentral

Maiju Lehtiniemi

 

Finlands miljöcentral (Syke)

Harry Helmisaari

 

Finlands miljöcentral (Syke)

Heli Lampela

Jarkko Keskinen

Tullen

Leena Lehtomaa

Tapio Aalto

NTM-centralen i Egentliga Finland

Timo J. Hokkanen

 

NTM-centralen i Norra Karelen

Päivi Kippo-Edlund

Jari-Pekka Pääkkönen

Helsingfors stad

Petri Nummi

 

Helsingfors universitet

Miira Riipinen

Marko Nurmikolu

Kommunförbundet

Arto Kurtto

Risto Väinölä

Luomus

Mika Virtanen

Lea Jylhä

MTK

Jyri Uimonen

 

Trädgårdsförbundet

Tapani Veistola

Markus Seppälä

FNF

Panu Kunttu

Teemu Niinimäki

WWF

Sekretariatet: Erja Huusela-Veistola, pääsihteeri (Luke), Aino-Maija Alanko (Evira), Kaarina Kauhala (Luke)

Uppdaterat 1.10.2015