EU:n vieraslajiasetuksen mukaiset luvat

 

Haitallisen vieraslajin hyödyntämiseen voidaan myöntää lupa. Luvan myöntämisestä säädetään EU:n vieraslajiasetuksen 8 ja 9 artiklassa.

Lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Tähän mennessä myönnetyt luvat:

Komission hyväksynnät supikoiraa koskevan turkistarhauksen jatkamisesta

Poikkeuslupa haitallisen vieraslajin pitämiseksi tutkimustarkoituksessa