EU:n vieraslajiasetus ja muut säädökset

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieralajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1141, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016, unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla

  • Liittenä Unionin luettelo
  • Tullut voimaan 3.8.2016 ja täydennetty luettelo (12 uutta lajia) 2.8.2017.

EASIN - European Alien Species Information Network

  • EASIN aims to facilitate the exploration of existing alien species information in Europe to assist the implementation of European policies on biological invasions, in particular the new IAS Regulation 1143/2014