Euroopan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo

Unionin luettelo on tullut voimaan 3.8.2016. Nämä lajit on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n tasolla, minkä johdosta lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Omistajat saavat pitää EU:n luetteloon kuuluvat lemmikkieläimet niiden luonnolliseen kuolemaan saakka. Ehtona on, että eläintä on pidetty lemmikkinä jo ennen lajin ottamista luetteloon.
 
KASVIT
pilvisutilatva (Baccharis halimifolia L)
armenianjättiputki (Heracleum sosnowskyi Mandenova)
persianjättiputki (Heracleum persicum Fischer)
piinahelmikki (Parthenium hysterophorus L.)
purppurakudzu (Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)) [kudzupapu]
raastotatar (Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.))
 
VESIKASVIT
karheaviuhkalehti (Cabomba caroliniana Gray)
kellusvesihyasintti (Eichhornia crassipes (Martius) Solms)
sumasammakonputki (Hydrocotyle ranunculoides L. f.) [leinikinputki, kelluva penni]
afrikanvesihäntä (Lagarosiphon major (Ridley) Moss)
lauttarusolehti (Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet)
loikorusolehti (Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven)
keltamajavankaali (Lysichiton americanus Hultén & St. John)
isoärviä (Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.)
 
LINNUT
intianvaris (Corvus splendens Viellot, 1817)
kuparisorsa (Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789) 
pyhäiibis (Threskiornis aethiopicus Latham, 1790)
 
KALAT
rohmutokko (Perccottus glenii Dybowski, 1877)
saharasbora (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846)
 
NISÄKKÄÄT
oliiviselkäorava (Callosciurus erythraeus Pallas, 1779)
intianpikkumangusti  (Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)  [pikkumungo]
koati (Nasua nasua Linnaeus, 1766)
nutria (Myocastor coypus Molina, 1782) [rämemajava] 
kiinanmuntjakki (Muntiacus reevesii Ogilby, 1839) [MX.47500]
pesukarhu (Procyon lotor Linnaeus, 1758) [supi]
iso-orava (Sciurus niger Linnaeus, 1758)
harmaaorava (Sciurus carolinensis Gmelin, 1788)
siperianmaaorava (Tamias sibiricus Laxmann, 1769)
 
SAMMAKKOELÄIMET
härkäsammakko (Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802)
 
MATELIJAT
punakorvakilpikonna (Trachemys scripta Schoepff, 1792)
 
HYÖNTEISET
aasianherhiläinen (Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905)
 
MUUT SELKÄRANGATTOMAT
villasaksirapu (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854)
amerikankääpiörapu (Orconectes limosus Rafinesque, 1817)
amerikkalaisperäinen Orconectes virilis -rapu (Orconectes virilis Hagen, 1870)
täplärapu (Pacifastacus leniusculus Dana, 1852) 
punarapu (Procambarus clarkii Girard, 1852) [punarämerapu, punainen suorapu]
marmorirapu (Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis)
 
Alkuperäinen lähde:  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1141, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016, unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.189.01.0004.01.FIN&toc=OJ:L:2016:189:TOC  Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvatioissa.