Förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Förteckningen trädde i kraft 3.8.2016. Dessa arter har definierats som invasiva främmande arter i hela EU. Därför är det förbjudet att importera, odla eller föda upp, sälja, hålla på annat sätt eller släppa ut dessa arter i miljön. Ägare får behålla sällskapsdjur som ingår i EU:s förteckning eller den nationella förteckningen ända tills djuret dör av naturliga skäl. Ett villkor är att djuret har hållits som sällskapsdjur redan innan arten togs in i förteckningen.

VÄXTER

Saltbaccharis (Baccharis halimifolia L)

Bredloka  (Heracleum sosnowskyi Mandenova)

Jätteloka (Heracleum persicum Fischer) [Tromsöloka]

Flikpartenium (Parthenium hysterophorus L.)

Kudzuböna (Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)) [Japansk arrowrot]

Gisselspilört (Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.))

Pennisetum setaceum (Forssk.) Morrone (2.8.2017)

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (2.8.2017)

Asclepias syriaca L. (2.8.2017)

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus (2.8.2017)

Impatiens glandulifera Royle (2.8.2017)

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. (2.8.2017)

VATTENVÄXTER

Kabomba (Cabomba caroliniana Gray)

Vattenhyacint (Eichhornia crassipes (Martius) Solms)

Flytspikblad (Hydrocotyle ranunculoides L. f.) [Penningablad]

Afrikansk vattenpest (Lagarosiphon major (Ridley) Moss)

Storblommig ludwigia (Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet)

Krypludvigia  (Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven)

Gul skunkkalla (Lysichiton americanus Hultén & St. John)

Storslinga (Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.)

Myriophyllum heterophyllum Michx. (2.8.2017)

Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John (2.8.2017)

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. (2.8.2017)

FÅGLAR

Huskråka  (Corvus splendens Viellot, 1817)

Amerikansk kopparand  (Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789) 

Helig ibis  (Threskiornis aethiopicus Latham, 1790)

Alopochen egyptiacus L. (2.8.2017)

FISKAR

Amursömnfisk  (Perccottus glenii Dybowski, 1877)

Bandslätting  (Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846)

DÄGGDJUR

Pallasekorre  (Callosciurus erythraeus Pallas, 1779)

Javanesisk mungo  (Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) 

Vanlig näsbjörn (Nasua nasua Linnaeus, 1766)

Nutria (Myocastor coypus Molina, 1782) [sumpbäver]

Kinesisk (röd) muntjak (Muntiacus reevesii Ogilby, 1839) [MX.47500]

Tvättbjörn (Procyon lotor Linnaeus, 1758) [sjubb]

Östlig rävekorre  (Sciurus niger Linnaeus, 1758)

Gråekorre (Sciurus carolinensis Gmelin, 1788)

Sibirisk jordekorre  (Tamias sibiricus Laxmann, 1769)

Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) (2.2.2019)

GRODDJUR

Oxgroda (Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802)

REPTILER

Rödörad vattensköldpadda  (Trachemys scripta Schoepff, 1792)

INSEKTER

Sammetsgeting (Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905)

ÖVRIGA RYGGRADSLÖSA

Kinesisk ullhandskrabba  (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854)

Taggkindskräfta (Orconectes limosus Rafinesque, 1817) [amerikansk dvärgkrävta]

Gulvårtskräfta (Orconectes virilis Hagen, 1870)

Signalkräfta  (Pacifastacus leniusculus Dana, 1852) 

Röd sumpkräfta (Procambarus clarkii Girard, 1852)

Marmorkräfta  (Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis)

 

Ursprunglig källa

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) N:o 1143/2014. Förordningen är till alla delar förpliktande och tillämpas som sådan i alla medlemsstater - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1141&from=FI


Se även: Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning (1143/2014) (Naturvårdsverket, Sverige)