Jättipoimulehti tarkkailtavien vieraslajien luetteloon

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta on päättänyt lisätä jättipoimulehden (Alchemilla mollis) Suomessa tarkkailtavien vieraslajien luetteloon. Taustana on se, että laji on etenkin Brittein saarilla, Hollannissa, Färsaarilla, Norjassa ja Islannissa viime aikoina suuresti yleistynyt karkulaisena ja myös alkanut asettua luonnonkasvillisuuteen kuten jokivarsiniityille ja vuorenseinämille. Jättipoimulehti tulee siis hyvin toimeen Pohjois-Euroopassa asti, mikä johtuu sen alkuperästä – lajin kotiseutu sijaitsee Kaakkois-Euroopan ja Lounais-Aasian mahtivuoristoissa ainakin 2 100 metrin korkeuteen saakka.

Suomessa jättipoimulehti on noussut suosioon sekä julkisten istutusten massakasvina että kotipihojen koristeena vasta aivan viime vuosituhannen lopulta alkaen. Karkulaisesiintymien määrä on maassamme vielä pieni, joten lajin mahdollinen hallitsematon valloilleen pääsy on täällä estettävissä. Keinoina saattavat riittää lakastuvien kukintojen pois leikkaaminen ja hävittäminen ennen siementen muodostumista, juurakkoja tai kukintoja sisältävän puutarhajätteen asianmukainen käsittely sekä karanneina tavattavien yksilöiden hävittäminen. Viimeisenä sanottu keino on kuitenkin pulmallinen toteutettava sen vuoksi, että Suomessa kasvaa vakinaisina ja osaksi ihan alkuperäisinä kolmisenkymmentä muuta poimulehtilajia, joita ei ole mitään syytä hätyyttää ja joista jotkin ovat suorastaan uhanalaisia. Lajintuntemusta siis tarvitaan, mutta onneksi jättipoimulehden oppii melko helposti erottamaan muista Suomessa kasvavista sukunsa lajeista etenkin kukkien yksityiskohtien perusteella.

Harkintaan on laitettava jättipoimulehden viljelyn välttäminen Suomessa etenkin pohjoisessa, virtavesien äärellä ja julkisissa massaistutuksissa ainakin siinä tapauksessa, että karkulaisesiintymien määrä alkaa nousta yhtä huimaa vauhtia kuin läntisemmän Euroopan maissa on käynyt. Havainnot karkulaisesiintymistä ovat siis juuri nyt ja tässä erityisen tarpeellisia, jotta mahdolliseen epäsuotuisaan kehitykseen voidaan ajoissa puuttua.

Lisätietoa: Jättipoimulehti

Jättipoimulehdestä ja muistakin vieraslajihavainnoista on vieraslajien seurannalle ja tutkimukselle hyötyä ja niistä kannattaa ilmoittaa nettilomakkeella vieraslajiportaalin vieraslajit.fi kautta.

Lisätietoja myös: Arto Kurtto, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS arto.kurtto@helsinki.fi

 

 

Kuva: