Kotipuutarhuri, älä levitä haitallisia vieraslajeja

Komealupiini, kuvaaja Jouko Rikkinen
Kotipuutarhureilla on tärkeä tehtävänsä haitallisten vieraslajien torjunnassa. Paras tapa torjua haitallisia vieraskasvilajeja on ehkäistä niiden leviäminen jo ennalta, sillä yksikin siemen tai juurakon palanen voi muodostaa uuden, tehokkaasti leviävän esiintymän tai kasvuston.  
 
Haitallisia vieraslajeja ei saa kasvattaa. Tämä sääntö koskee myös kotipuutarhoita. Älä siis valitse vieraskasvilajia istutuksiisi. Jos haitallista vieraslajia jo kiinteistön alueella kasvaa, se rinnastetaan lajin kasvattamiseen, vaikka kiinteistön omistaja ei itse olisi kasvia istuttanutkaan. Vieraslajilain mukaan omistajan tai haltijan on hävitettävä haitallisen vieraslajikasvin esiintymä alueeltaan. Lue lisää haitallisten vieraslajikasvien kasvatuskiellosta täältä.
 
Tarkkana salamatkustajien kanssa
 
Vieraslajien hävittämisessä on huolehdittava, että epätoivotut vierailijat eivät pääse kasviaineksen tai ylijäämämaan mukana leviämään uusille alueille. Pihalta poistettua kasviainesta tai maata ei saa viedä ympäristöön.
 
Jos olet siirtämässä ja hävittämässä vieraslajipitoista jätettä tai maa-ainesta, tarkista alueesi jätehuollon ohjeistus. Käytännöt vaihtelevat alueittain, mutta pääsääntönä on, että vieraslajipitoinen jäte pitää hävittää siten, etteivät vieraslajit pääse jätteen mukana leviämään luontoon tai muille alueille.
 
Kasvinosat kannattaa mahdollisimman hyvin erotella maa-aineksesta jätteenkäsittelyn helpottamiseksi. Pienet määrät vaikkapa siemeniä sisältävää kasviainesta tai juuria, joista maat on karisteltu pois, saa yleensä laittaa polttokelpoiseen sekajätteeseen kaksinkertaiseen muovipussiin suljettuna. Kasvinosat, joissa ei ole siemeniä tai juurenpaloja, voi kompostoida.
 
Uusi ohjeistus valmistumassa
 
Vieraslajipitoista maa-ainesta ei voi viedä kaatopaikalle kaatopaikkajätteen eikä puutarhajätteen seassa. Vieraslajeja sisältävän maa-aineksen ja kasvijätteen käsittelystä on tulossa tarkempia ohjeistuksia vuoden 2020 aikana. Jos olet epävarma, älä kuljeta maa-ainesta, vaan torju esiintymä paikalla.
 
Huolellinen kannattaa myös olla sen suhteen, mistä taimia, siemenperunaa tai multaa puutarhaansa tuo. Ulkomaanmatkoilta ei kannata tuoda mitään kasvimateriaalia tai multaa. Tuttavan puutarhasta saadun taimen mukana voi tulla salamatkustajia, esimerkiksi toisten lajien siemeniä, leviämiskykyisiä kasvinosia, toukkia tai munia. Siemenperunan tulee olla sertifioitua rengasmädän ja muiden perunan kasvintuhoojien ehkäisemiseksi. 
 
 
 
 
Kuva: