Luontoturva Ky - Uusi yritys syntynyt torjumaan jättiputkea

luontoturva.fiJättiputken torjumiseksi on syntynyt uusi yritys nimeltään Luontoturva Ky. Miia Korhosen kiinnostus jättiputkiin synnytti Hämeen ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön, joka käsitteli jättiputken torjuntaa. Opinnäytetyön myötä kiinnostus jättiputkiin kasvoi ja tästä uusi yritys sai alkunsa.

Yrityksen perusajatuksena on torjua jättiputkea (ja tarvittaessa myös muita vieraskasvilajeja) vastuullisesti ympäristönäkökohdat huomioiden ja tarpeen mukaan myös opastaa torjunnassa sekä pitää aiheesta tietoiskuja ja luentoja. Yrityksen kotipaikka on Hollola, Lahden kupeessa, mutta toimintasäde ulottuu yhtä pitkälle kuin jättiputketkin. Opastusta, tietoiskuja ja luentoja aiheesta on mahdollista saada ympäri Suomen, ja jos torjuntakohteita on useampia samoilla alueilla, voidaan torjuntaa järjestää myös kauempanakin. - Luontoturva Ky järjestää myös yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa valokuvanäyttelyitä jättiputkesta.

Torjuttuaan aikaisemmassa työssään jättiputkea ja tutustuttuaan kasviin vielä paremmin opinnäytetyön kautta, Korhonen ymmärsi, miten haitallinen kasvi jättiputki onkaan ympäristössä ja mihin se ei kuulu. Opinnäytetyötä varten rakennettiin Lahteen koealue, jossa on kokeiltu eri menetelmiä jättiputken torjumisessa. Alueella on laaja jättiputkien esiintymä, joka on kasvanut tuossa paikassa jo useita vuosia. Kukkineet jättiputket ovat muodostaneet alueelle siemenpankin. Jättiputki on levinnyt metsäaukealta ympäröivään metsäänkin ja levitessään estää metsän käyttöä, kuten marjastamista. Alue on huonossa mielessä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun jättiputki päätyy alueelle, jonne se ei kuulu.

Perustettuaan nyt yrityksen, Korhonen vuokraa Lahden kaupungilta alueen, jonne opinnäytetyön tiimoilta rakennettiin jättiputkien torjuntaa varten koealue. Alueen vuokraus on tarpeen, koska on tärkeää seurata aloitettujen torjuntojen tehoa pidemmällä aikavälillä. Yrityksen tarkoitus on myös etsiä jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä tapoja jättiputken torjuntaan.

Koealueelle etsitään yhteistyökumppaneita ja kiinnostuneita tahoja mukaan tukemaan toimintaa alueella. Voittoa ei koealueella ole tarkoitus tehdä, tärkeintä olisi mahdollistaa jo rakennetun alueen käyttö ja löytää lisää toimivia tapoja jättiputken torjuntaan. Ympäristöstään kiinnostuneet tahot voisivatkin tukea Luontoturva Ky:n toimintaa koealueella esimerkiksi ostamalla Korhoselta alueelle työtunnin tai parikin.

Luontoturvan sivuilla on blogi, jossa tullaan kertomaan koealueella kokeiltavista tavoista, tuotteista ja niiden tehosta sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista ja tukijoista. Blogissa tullaan myös esittelemään kuvien kanssa jättiputken kasvu pienestä siementaimesta aina nelimetriseksi jättiläiseksi asti.

Luontoturva Ky järjestää myös yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa, Lahden alueen kirjastoissa helmi – huhtikuussa 2016 valokuvanäyttelyitä. Näyttelyissä näytetään kuvien kautta jättiputken kehitys siementaimesta aina nelimetriseksi jättiläiseksi asti. Näyttelyn tarkoituksena on herätellä ihmisiä huomaamaan ympäristöään ja tunnistamaan jättiputki jo pienenä siementaimena, jolloin sen torjuminen olisi helpompaa. Näyttelyssä esitellään jättiputki myös talviasussa. Alueen, jossa jättiputket ovat kukkineet kesällä, tunnistaa helposti myös talvella. Kukkineet jättiputket jäävät pystyyn ja muutaman metrin korkuisina ne erottuvat ympäristöstään. Miia Korhonen on kuvannut itse kaikki näyttelyssä olevat valokuvat.

 

Korhosen tekemään opinnäytetyöhön pääsee tutustumaan täältä. Opinnäytetyössä tehtyä koealuetta pääsee katsomaan lehtiartikkelin panoraamakuvan kautta.

Yritykseen nimeltä Luontoturva ja yrityksen blogiin sekä valokuvanäyttelyyn voi tutustua osoitteessa www.luontoturva.fi.

Kuva: