Maa-aineksen mukana kulkeutuvien vieraslajien leviämisen ehkäisy – Ohjeita kotipuutarhureille ja taloyhtiöille

Kuva Heikki Nuorteva

Puutarhan hoito innostaa harrastajia istuttamaan pihoilleen ympäri maailmaa tuotuja koriste- ja hyötykasveja, joista osa on osoittautunut Suomessa haittaa aiheuttaviksi vieraslajeiksi. Puutarhan kevät- ja kesätöihin kuuluu usein myös multaerän ostaminen ja/tai tilaaminen, siirto tontille ja levittäminen. Kuorman mukana voi kuitenkin kulkeutua haitallisia vieraslajeja kuten espanjansiruetanoita, tai haitallisten vieraskasvien leviämiskykyisiä osia kuten siemeniä tai juurakonkappaleita, joiden torjunta voi aiheuttaa ylimääräisen vaivan lisäksi jopa taloudellista tai terveydellistä haittaa. Tehokkain tapa torjua haitallisia vieraslajeja on ehkäistä niiden leviäminen jo ennalta, sillä yksikin haitallinen vieraslaji, siemen tai juurakon palanen voi muodostaa uuden, tehokkaasti leviävän esiintymän tai kasvuston.  

Haitalliset vieraskasvit voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia kustannuksia joko suoraan aiheuttamalla maataloudelle satotappioita, tai epäsuoraan lajien levinneisyyden kartoitus- ja torjuntakustannusten muodossa. Suuriksi levinneiden kasvustojen torjunta vaatii pitkäjänteistä työtä ja voi viedä vuosia.

Tähän ohjeeseen on koottu tiiviisti toimenpiteitä, jotka maa-ainesta, kuten puutarhamultaa, ostavan asiakkaan tulee tietää ja toteuttaa estääkseen haitallisten vieraslajien leviämistä. 

Vieraslajineuvottelukunta Maa-aineksen siirto ohjeistus 20.8.2019

 

 


[1] Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan esitys

Maa-aineksen mukana kulkeutuvien vieraslajien leviämisen ehkäisy - Ohjeita kotipuutarhureille ja taloyhtiöilleesitys on valmisteltu Vieraslajiasioiden neuvottelukunnassa viestintäjaoston asiantuntijatyönä. Esityksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota kotipuutarhurin ja taloyhtiöiden mahdollisuuksiin ja keinoihin vieraslajien leviämisen estämisessä ostaessaan multaa tai muuta maa-ainesta. Vieraslajiasioiden neuvottelukunta on kokouksessaan 12.3.2019 ja sähköpostikokouksessaan 24.-30.6.2019 käsitellyt asiaa sekä hyväksynyt ohjeistuksen sähköpostikokouksessaan 8.7.-12.8.2019.

 

 

Kuva: