Ruotsinkielinen vieraslajiopas: Terve askel luontoon –projektets guide över främmande arter har publicerats

Terve askel luontoon –projektets guide över främmande arter hjälper dig att känna igen målarterna för talkon mot främmande arter, och hjälper dig med hur man ordnar ett talko och gör sig av med avfallet.

Främmande arter är sådana arter som inte tillhör vår ursprungliga natur utan har vandrat in med människan, endera oavsiktligt eller med avsikt. De främmande arterna är en betydande hotfaktor mot den ursprungliga naturen, speciellt för att de ger upphov till konkurrens och förändrar livsmiljöerna. Det viktigaste med tanke på att skydda de naturligt förekommande arterna är att börja bekämpa de främmande arterna i god tid, och att vara förutseende och se till att de inte sprids. Bekämpning av främmande arter ger möjlighet till meningsfull och målinriktad gemensam verksamhet. Talkon mot främmande arter är ett trevligt sätt att arbeta för närmiljöns och naturens bästa, att lära känna naturen bättre och samtidigt bli bekant med nya människor.

I sammarbete Terve askel luontoon - Med friska kliv i naturen av Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, och WWF Finland.
 

Kuva: