Tiedotteet toimijoille

ELY-keskusten tiedotteet haitallisten vieraslajien leviämiseen liittyville toimijoille (Kesäkuu 2019)

Suomessa hyväksyttiin keväällä 2018 ensimmäinen kansallinen hallintasuunnitelma EU:n alueella merkityksellisille haitallisille vieraslajeille. Hallintasuunnitelman täydennys hyväksyttiin 23.5.2019. Haitallisia vieraslajeja on nimetty myös kansallisessa vieraslajiluettelossa.

Luetteloissa nimettyjä haitallisia vieraslajeja ei saa päästää luontoon, eikä niitä saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.

Viestintä haitallisiin vieraslajeihin liittyville toimijoille ja muille kansalaisille on hallintasuunnitelman mukaan tärkeä osa haitallisten vieraslajien torjuntaa. Tähän liittyen ELY-keskukset lähettivät kesäkuussa 2019 seuraavat ilmoitukset akvaario-, lemmikki- ja puutarha-alan toimijoille.

 

Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelanden (NTM-centralen, juni 2019)

Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelande till akvarieföreningar om invasiva främmande arter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelande till djurföreningar om invasiva främmande arter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelande till djuraffärer om invasiva främmande arter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelande till trädgårdsföreningar om invasiva främmande arter

Närings-, trafik- och miljöcentralernas meddelande till växtodlare och trädgårdsbutiker om invasiva främmande arter