Vieraskasvilajeja sisältävän jätteen käsittelyä kehitetään

Jättipalsamijätettä Viekas LIFE -hankkeen talkoista, kuvaaja Juha Ahola

Hankalasti hävitettävien vieraskasvijätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn liittyy monenlaisia haasteita. Niiden ratkaisemiseksi kehitetään nyt valtakunnallista toimintamallia.

Haitallisten vieraslajikasvien torjunnassa ja hävittämisessä voi kertyä paljon kasvijätettä ja maa-aineksia, jotka sisältävät haitallisten vieraslajikasvien leviämiskykyisiä osia; siemeniä, juurenpaloja tai juurakoita. Jotta vieraskasvit eivät pääse jätteen mukana leviämään uusille kasvupaikoille, jäte pitää hävittää huolellisesti. Suuria määriä vieraslajipitoista maa-aineista ei voi kuskata kaatopaikalle, eikä sitä voi polttaa. Leviämiskykyisiä kasvinosia sisältävä vieraskasvijäte taas ei kelpaa biojätteeseen, jos käytössä ei ole riittävän korkeassa lämpötilassa kompostoivaa laitosta. Näiden hankalasti hävitettävien vieraskasvijätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn liittyykin monenlaisia haasteita. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan valtakunnallista toimintamallia.

Luonnonvarakeskuksen Vieraslajijätetoimintamalli-hanke järjesti syyskuussa vieraslajien kanssa työskenteleville ammattilaisille työpajan, jossa pohdittiin suurten vieraslajikasvijätemäärien ja vieraskasviainesta sisältävien maa-ainesten käsittelyä. Työpajassa kartoitettiin vieraslajikasvien kanssa toimivien tahojen haasteita ketjun eri vaiheissa (haitallisen vieraslajikasvin poisto, kuljetus, vastaanotto, käsittely), selvitettiin tärkeimmät esteet sekä pohdittiin niihin uusia ratkaisuja.

Keskeinen työpajassa tunnistettu haaste on ehkäistä vieraslajipitoisen jätteen syntymistä sekä vähentää jätelaitoksiin käsiteltäväksi kuljetettavan jätteen määrää. Esimerkiksi kurtturuusun massaistutusten poistossa syntyvät kasvi- ja maamassat olisi hyvä saada käsiteltyä ja käytettyä samalla paikalla. Myös vieraslajeja sisältävien kasvi- ja maamassojen käsittelyyn ja siirtoon kaivataan ohjeistusta ja ratkaisuja. Tarvitaan kustannustehokkaita tapoja käsitellä sekä vieraslajeja sisältävää maa-aineista että kasvijätettä. Vieraskasvijätettä vastaanottavien tahojen rooleja, vastuuta ja velvollisuutta pitäisi kirkastaa. Myös lainsäädännön ja lupaehtojen tulkinta kaipaa selkeytystä.

Työpaja pohjustaa Luonnonvarakeskuksen loppuvuoden 2020 aikana työstämää toimintamalliehdotusta isojen vieraslajikasvijätemäärien käsittelyyn. Mallia on rakennettu yhteistyössä, ja vieraslajitoimijoiden näkemyksiä on kartoitettu myös kyselyllä sekä Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kautta. Kotipuutarhureille suunnattu ohjeistus pienempien vieraslajipitoisten kasvijätemäärien käsittelyyn julkaistiin kesäkuussa vieraslajit.fi-sivustolla (linkki alla).

Kuinka käsittelen ja hävitän vieraskasvijätettä?

 

Kuva: