Vieraslajiasioiden neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena Vieraslajiasioiden neuvottelukuntaasiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tärkeimpinä tehtävinä ovat kansallisen vieraslajistrategian ja lainsäädännön toimeenpanon seuranta ja koordinointi. Neuvottelukunta seuraa vieraslajien levinneisyyttä ja haitallisuutta sekä torjuntatoimenpiteiden edistymistä. Lisäksi neuvottelukunta voi tehdä ehdotuksia ja esityksiä tarvittavista toimenpiteistä ja riskinarvioinneista sekä ylläpitää vieraslajien luetteloita.

Neuvottelukunnalla on Seurantajaosto, jonka tavoitteena on tukea Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan työtä kansallisen vieraslajistrategian toimeenpanossa seurantaa kehittämällä ja torjuntatoimia seuraamalla. Seurantajaston toimikausi on 9.12.2013-31.5.2018. Jaoston tehtäviä ovat:

  • Seurata haitallisten vieraslajien levinneisyystietoja Suomessa ja kulkeutumista Suomeen
  • Seurata haitallisten vieraslajien torjunnan onnistumista
  • Kehittää vieraslajien seurantaa
     

Lue lisää: http://mmm.fi/vieraslajiasioiden-neuvottelukunta


Neuvottelukunta 

jäsen varajäsen organisaatio
Johanna Niemivuo-Lahti, pj   MMM
Esko Hyvärinen, vpj Aulikki Alanen YM
Ralf Lopian Johanna Nykyri MMM
Hannu Kukkonen Hanna Ranta Evira
Susanna Koivujärvi Erkki Poikolainen Liikennevirasto
Anita Mäkinen Ville-Veikko Intovuori Trafi
Jukka Salonen Irene Vänninen Luonnonvarakeskus
Tuula Kurikka Maarit Kaukonen Metsähallitus
Anne Uimari Antti Pouttu Luke
Lauri Urho Kaarina Kauhala Luke
Mikko Toivola Marko Svensberg Suomen riistakeskus
Maiju Lehtiniemi   Syke
Harry Helmisaari   Syke
Heli Lampela Jarkko Keskinen Tulli
Leena Lehtomaa Tapio Aalto ELY, Varsinais-Suomi
Timo J. Hokkanen   ELY Pohjois-Karjala
Päivi Kippo-Edlund Jari-Pekka Pääkkönen Helsingin kaupunki
Petri Nummi   Helsingin yliopisto
Miira Riipinen Marko Nurmikolu Kuntaliitto
Arto Kurtto Risto Väinölä Luomus
Mika Virtanen Lea Jylhä MTK
Jyri Uimonen   Puutarhaliitto
Tapani Veistola Markus Seppälä SLL
Panu Kunttu Teemu Niinimäki WWF

Sihteeristö: Erja Huusela-Veistola, pääsihteeri (Luke), Aino-Maija Alanko (Evira), Kaarina Kauhala (Luke)

Päivitetty 1.10.2015