Vieraslajiasioiden neuvottelukunta

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen perustettu Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa asioissa.

Neuvottelukunta on laajapohjainen ja eri sektorit yhteen kokoava asiantuntijaelin, joka seuraa ja edistää vieraslajeja koskevan lainsäädännön toimeenpanoa, käy keskustelua, välittää tietoa ja viestii kansallisista, EU-tason ja kansainvälistä vieraslajikysymyksistä, tukee vieraslajilinjausten valmistelua EU-tason yhteistyössä sekä koordinoi toimenpiteiden kehittämistä vieraslajien torjumiseksi. EU-tason ja kansallisen vieraslajilainsäädännön tultua voimaan painopiste vieraslajiasioissa on vuodesta 2016 siirtynyt kansallisen vieraslajistrategiasta lainsäädännön toimeenpanoon sekä tiedottamiseen vieraslajeista aiheutuvista riskeistä ja niiden hallinnasta.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti

  • edistää, seurata sekä kehittää EU:n ja kansallisen vieraslajilainsäädännön toimeenpanoa,
  • edistää monipuolista ja eri kohderyhmät tavoittavaa tiedotusta ja viestintää vieraslajiasioista,
  • edistää haitallisiin vieraslajeihin kohdistuvia torjuntatoimia ja niiden vaikuttavuutta,
  • tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi ja laatia ohjeistuksia vieraslajien aiheuttamien riskien ja haittojen torjumiseksi,
  • edistää vieraslajien seurantaa ja sen kehittämistä sekä EU-raportoinnin valmistelua,
  • edistää kansallisen vieraslajiportaalin käytettävyyttä ja vieraslajitietojen ajantasaisuutta,
  • tukea kansallisten vieraslajilinjausten valmistelua sekä Suomen toimintaa EU:n ja kansainvälisissä vieraslajiasioissa,
  • tunnistaa tutkimustarpeita ja tehdä ehdotuksia vieraslajitutkimuksen kehittämiseksi,
  • tehdä ehdotuksia vieraslajiasioihin liittyvän rahoituksen kehittämiseksi sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tehtäviinsä liittyen.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan jäsenet edustavat vieraslajien tutkimukseen, seurantaan ja leviämisen estämiseen liittyviä tahoja, kuten viranomaisia, tutkimuslaitoksia, alueellisia toimijoita ja järjestöjä. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 28 muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa neuvottelukunnalle sihteeristön. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita. Neuvottelukunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lue lisää: http://mmm.fi/vieraslajiasioiden-neuvottelukunta


Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokoonpano 2018-2023

Puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriö

Sihteeristö:

pääsihteeri, erikoistutkija Erja Huusela-Veistola, Luonnonvarakeskus
asiantuntijasihteeri, erikoistutkija Kaarina Kauhala, Luonnonvarakeskus
asiantuntijasihteeri ylitarkastaja Aino-Maija Alanko, Ruokavirasto

Päivitetty 12.02.2019