Vieraslajit arktisella alueella

Arktisen alueen kasvit ja eläimet ovat erityisen haavoittuvia vieraslajien vaikutuksille. Vieraslajit voivat levitessään syrjäyttää jopa kokonaan alueen alkuperäiset lajit ja uhata näin koko arktista ekosysteemiä. Ilmastonmuutoksen takia vieraslajit pystyvät leviämään arktiselle alueelle entistä helpommin ja muodostamaan siellä elinkelpoisia kantoja.

Arktisella alueella vieraslajit leviävät samoilla mekanismeilla kuin muuallakin maailmassa – tarkoituksellisesti tai tahattomasti ihmisen välityksellä. Matkailu on tällä hetkellä yksi arktisen alueen merkittävimmistä vieraslajien leviämisväylistä.

Arktiset vieraslajit
Arktisten alueiden vieraslajistrategia ja toimintaohjelma
Vieraslajit Suomen arktisella alueella
Kampanja vieraslajien torjumiseksi arktisella alueella