Vuosi 2020 on Kansainvälinen kasvinterveysvuosi

Tänä vuonna vietetään YK:n Kansainvälistä kasvinterveysvuotta. Teemavuoden ideana on nostaa esiin kasvinterveyden merkitystä maailman ruoantuotannolle. Aloite kasvinterveysvuodesta tuli Suomen maa- ja metsätalousministeriöltä.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) arvion mukaan jopa 40 % sadosta tuhoutuu kasvitautien ja -tuholaisten vuoksi. Suomessa taas pelätyimmät kasvintuhoojat uhkaavat metsätaloutta.

Monet kasvien taudit ja tuholaiset ovat vieraslajeja, jotka saattavat levittäytyä uusille alueille matkailijoiden tuomisina tai esimerkiksi rajat ylittävän tavaraliikenteen mukana. Myös ilmastonmuutos edistää kasvintuhoojien leviämistä. Ruokavirasto kerää havaintoja haitallisimmista kasvintuhoojista, niin sanotuista karanteenituhoojista, joihin kuuluvat muun muassa koloradonkuoriainen, aasianrunkojäärä, mäntyankeroinen ja tulipolte.

Mitä sinä voit tehdä? Tutustu karanteenituhoojiin ja opettele tunnistamaan niitä, sekä ilmoita havainnoistasi. Lisää ohjeita ja materiaalia löydät osoitteesta kasvinterveys.fi.

Kasvinterveyden vuosi 2020

Kuva: