Delegationen för frågor om hantering av främmande arter

Delegationen för frågor om hantering av främmande arterDelegationen för frågor om hantering av främmande arter, tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet, är ett nationellt sakkunnigorgan i frågor kring och riktlinjer gällande främmande arter.

Till delegationens viktigaste uppgifter hör att följa upp och samordna genomförandet av den nationella strategin för främmande arter. Delegationen följer upp främmande arters spridning och skadlighet samt resultatet av bekämpningsåtgärder. Dessutom kan delegationen göra förslag och framställningar om behövliga åtgärder och riskbedömningar samt upprätthålla förteckningar över främmande arter.

Jord och skogsbruksministeriet: http://mmm.fi/sv/frammande_arter

 

Delegation 1.6.2018 - 31.5.2023

medlem

suppleant

organisation

Johanna Niemivuo-Lahti, ordf.

 

JSM

Ralf Lopian   JSM
Sirkku Jaakkola   KM

Esko Hyvärinen, vice ordf.

Penina Blankett

MM

Paula Lilja

Antti Oksanen

Livsmedelsverket

Susanna Koivujärvi

Anne-Mari Haakana

Trafikledsverket Väylä

Anita Mäkinen

Ville-Veikko Intovuori

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Lauri Urho

Heikki Nuorteva

Naturresursinstitutet (Luke)

Mikko Toivola

Marko Svensberg

Finlands viltcentral

Maiju Lehtiniemi

Terhi Ryttäri

Finlands miljöcentral (Syke)

Kaija Eisto

Mikko Rautiainen

Forststyrelsen

Jarkko Keskinen

Heli Lampela

Tullen

Leena Lehtomaa

Perttu Tamminen

NTM-centralen i Egentliga Finland

Arto Ruuska

Kaisa Rummukainen

NTM-centralen i Norra Karelen

Maare Marttila Taina Kojola NTM-centralen i Lappland

Kaarina Heikkonen

Raimo Pakarinen

Helsingfors stad

Asko Riihelä Eila Palojärvi Lahtis stad

Jouko Rikkinen

Helena Korpelainen

Helsingfors universitet

Jouni Sorvari Japo Jussila Itä-Suomen yliopisto
Kari Lahti Risto Väinölä Luomus
Päivi Tiitinen Markku Varjo Delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

Miira Riipinen

Minna Mättö

Kommunförbundet

Mika Virtanen

Anna-Rosa Asikainen

MTK

Jyri Uimonen

 

Trädgårdsförbundet

Markus Seppälä

Miia Jauni

Finlands natusskyddsförbund FNF

Teemu Lehtiniemi Tero Toivanen BirdLife Finland

Panu Kunttu

Teemu Niinimäki

WWF

Leena Lahdenvesi-Korhonen Mirja Hellstedt Maa- ja kotitalousnaiset ry

Sekretariatet: Erja Huusela-Veistola, pääsihteeri (Luke), Aino-Maija Alanko (Ruokavirasto), Kaarina Kauhala (Luke)

Uppdaterat 6.2.2019