Hankkeita

Hankkeiden tapahtumia

Hankkeita

  • EU-HAVI - EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet (2/2016 - 3/2017)
  • VISAKE - Vieraslajien varhaisvaroitus- ja seurantajärjestelmän kehitys ja tahattomien leviämisväylien hallinta –hanke (2015-)
  • HAVINA - Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen -tutkimushanke (2012-2014)
  • VISEVARIS - Merialueemme vieraslajien seurannan, varhaisvaroitusjärjestelmän ja riskinarvioinnin kehittäminen (2010-2011)
  • VIKURI - Vieraslajit kuriin (2010-2014)
  • UHMA - Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä -hanke
  • Terve askel luontoon -hanke torjuu haitallisia vieraslajeja ja vaalii terveyttä