Haitallisten vieraslajien esiintyminen ja torjuntakeinot selvitetään – ilmoita vieraslajihavainnoista

 

KeltamajavankaaliLuonnonvarakeskus (Luke) koordinoi valtioneuvoston rahoittamaa hanketta, jossa selvitetään EU:n listaamien haitallisten vieraslajien esiintyminen Suomessa ja mihin toimenpiteisiin tänne levinneiden lajien osalta pitäisi ryhtyä.

Suomen luonnossa esiintyviä EU:n listaamia haitallisia vieraslajeja ovat jättiputket, täplärapu, keltamajavankaali ja villasaksirapu .Hankkeessa selvitetään niiden tärkeimmät esiintymät. - Arvioitavana on myös, mihin lajeihin ja missä kohteissa toimenpiteillä saavutetaan kustannuksiin nähden mahdollisimman suuri hyöty eli mihin hallintatoimenpiteisiin Suomessa kannattaisi panostaa, kertoo vanhempi tutkija Erja Huusela-Veistola Lukesta. Erityisenä selvityskohteena on kansallisessa vieraslajistrategiassa erittäin haitallisiksi todettujen jättiputkien torjunnan kohdentaminen ja kustannukset. Lisäksi hankkeessa arvioidaan EU:n vieraslajiluetteloon kuuluvien lemmikkieläinten sekä puutarha- ja akvaariokasvien riskiä levitä Suomen luontoon.

Vieraslajihavaintotietojen keräämisessä toivotaan kansalaisten apua. Havainnot voi ilmoittaa www.vieraslajit.fi –portaalin kautta. 

EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet joulukuussa 2015 haitallisten vieraslajien luettelon, johon kuuluu ensivaiheessa 37 lajia. EU:n vieraslajiasetus edellyttää jäsenvaltioita huolehtimaan haitallisten vieraslajien hävittämisestä tai niiden leviämisen rajoittamisesta.

Luken koordinoimassa EU-HAVI-hankkeessa ovat mukana Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY) sekä suuri joukko vieraslajiasiantuntijoita. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.  

Lisätietoa hankkeesta (tietokayttoon.fi): EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet (EU-HAVI)

Lisätietoja:

Erja Huusela-Veistola, vanhempi tutkija, Luke, erja.huusela-veistola(at)luke.fi, 029 532 6148

 

Lähde: Luonnonvarakeskus, tiedote 30.6.2016

Kuva: