Hollanninjalavatauti uhkaa myös Suomen jalavapuita

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran riskinarvion mukaan sienen aiheuttama hollanninjalavatauti voisi levitä myös Suomeen. Tautia esiintyy jo kaikissa muissa EU-maissa, joissa se on aiheuttanut pahoja tuhoja. Tautia esiintyi Suomessa 1960-luvulla muutamassa puussa, mutta se onnistuttiin hävittämään.

Evira, Helsingin kaupunki ja Luonnonvarakeskus Luke arvioivat, kuinka todennäköisesti ja millä keinoin tauti voisi levitä Suomeen ja kuinka suuria vahinkoja se voisi täällä aiheuttaa. Sientä levittävät eräät kaarnakuoriaiset, joita esiintyy Suomen lähialueilla Viron pohjoisrannikolla, Tukholman seudulla sekä Viipurissa.

Hollanninjalavatautia ja sitä levittäviä kaarnakuoriaisia esiintyy kaikissa Suomen naapurimaissa. Kaarnakuoriaiset eivät ole vielä levittäneet itse tautia Viipuriin, mutta Pietarissa sitä jo esiintyy. Tutkimuksen mukaan kaarnakuoriaiset pystyisivät ilmaston puolesta todennäköisesti asettumaan ainakin eteläisimpään Suomeen.

”Sientä levittävät kaarnakuoriaiset ovat levinneet jo Viipuriin, 30 kilometrin päähän Suomen rajasta. Todennäköisimmin tauti leviäisi Suomeen kaarnakuoriaisten mukana luontaisesti esimerkiksi tuulten avulla tai liikenteen välityksellä,” sanoo erikoistutkija, PhD Salla Hannunen Eviran riskinarviointiyksiköstä.

Jalavaa ei juurikaan tuoda Suomeen puutavarana tai taimina, joten leviäminen kauppatavaran mukana ei ole todennäköistä.

Vahingot näkyisivät kaupunkien puistoissa

”Hollanninjalavatauti voisi vahingoittaa äärimmäisen uhanalaisia luontaisia jalavalehtojamme. Kaupunkien puistot voisivat kärsiä suuria ja asukkaille selkeästi näkyviä vahinkoja varsinkin niissä Etelä-Suomen kaupungeissa, joihin jalavia on istutettu eniten”, sanoo Hannunen.

Jalavia on istutettu esimerkiksi Helsingin, Espoon ja Turun puistoihin. Luontaisia jalavalehtoja esiintyy Suomessa Ahvenanmaalla, lounaisrannikolla, Lohjalla ja Hämeessä.

Sairastuneet jalavat nuutuvat, kuivuvat ja voivat kuolla jopa yhdessä kesässä. Jos taudin leviäminen halutaan estää, sairastuneet ja niiden lähellä olevat jalavat pitää hävittää juurineen. Kuolevista jalavista kannattaa ilmoittaa Eviraan. 

Riskinarvion mukaan tauti pystyttäisiin Suomesta useissa tilanteissa hävittämään, koska jalavia on vähän ja jalavametsiköt sijaitsevat kaukana toisistaan. Jos tautia löytyy Suomesta, viranomaiset ensin arvioivat, onko taudin hävittäminen mahdollista ja tekevät sen perusteella päätöksen.

Lue lisää Evirasta:

Lisätietoja:
erikoistutkija, PhD Salla Hannunen, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, p. 040 350 9075

Alkuperäinen teksti: Eviran uutiskirje 8.7.2016 & Eviran tiedote 8.7.2017